Tvorcovia Perutí – Lekcia 3 Podstata poznania

 Študent: Existuje technika na získanie poznatkov o Bohu?

Učiteľ: O akom Bohu hovoríš?

Študent: Jediný a jediný zdroj všetkých.

Učiteľ: Nie.

Študent: Prečo potom existujú takí, ktorí sa zdajú požehnaní poznaním Boha, a niektorí, ktorí sa zdajú byť úplne neznalí jeho prítomnosti a hodnoty? Určite tí, ktorí sú osvietení, objavili techniku ​​na zabezpečenie svojich vedomostí.

Učiteľ: Neexistujú žiadne techniky. Toto je veľký klam, ktorý sa prehnal vesmírom vnímajúcich bytostí. Trváme na viere, že existuje vzorec alebo rituál alebo učiteľ, ktorý nám môže priniesť osvietenie – alebo poznanie Boha.

Študent: Ak neexistuje žiadna technika alebo učiteľ, tak prečo to všetko existuje? Prečo ty, môj učiteľ, sedíš predo mnou? Alebo prečo tu, v tomto vzdelávacom prostredí, sú knihy a učení majstri? Chceš mi povedať, že sú bezcenné?

Učiteľ: Ak existujú otázky, čakajú na odpoveď odpovede. To všetko existuje pre otázky ľudí, ako ste vy. Keby tieto otázky neexistovali, neexistovalo by to.

Študent: Ale aký to má zmysel, ak ma odpovede nevedú bližšie k poznaniu Boha?

Učiteľ: Prečo vedomosti o deštrukcii nespočívajú v rukách mnohých namiesto rúk niekoľkých?

Študent: Čo tým myslíš?

Učiteľ: Prečo sú vedomosti o tom, ako zničiť ľudstvo – na hromadnej úrovni – tak starostlivo chránené?

Študent: Hovoríte o zbraniach hromadného ničenia?

Učiteľ: Áno.

Študent: Prirodzene, technológia je taká deštruktívna, že musí byť riadená a kontrolovaná zodpovednými vládami.

Učiteľ: Prečo je to kontrolované?

Študent: Keby bolo v moci ktorejkoľvek osoby zničiť životy mnohých, mohol by to urobiť, ak by ochoreli na svoju myseľ.

Učiteľ: Je poznanie hromadného ničenia opakom poznania hromadného osvietenia?

Študent: Neviem.

Učiteľ: Čo keby ste dostali moc osvietiť masy ľudstva alebo zničiť ľudstvo? Neboli by ste najmocnejšou osobou na zemi?

Študent: Neviem si predstaviť, ako by som mohol byť výkonnejší.

Učiteľ: Ako by ste sa rozhodli ovládať svoju moc?

Študent: Predpokladám, že by som musel mať veľa poradcov, ktorí by mi pomáhali robiť správne rozhodnutia, aby som vybudoval skvelú spoločnosť bohatú na kultúru a vzdelaných občanov.

Učiteľ: Čo keby sa občania, ktorým ste vládli, vzbúrili? Čo keby sa rozhodli byť nezávislí od vašej moci? Čo by ste potom robili?

Študent: Ale keby som mal moc ich osvietiť, prečo by sa vzbúrili? Boli by osvietení a vo výsledku by sa rozhodli žiť harmonicky.

Učiteľ: Ale niektorí by možno nechceli byť osvietení. Možno majú pocit, že vedia, čo je pre ich rozvoj najlepšie, a odolali by vonkajšiemu zdroju, nech by bol akokoľvek benevolentný a múdry.

Študent: Potom by som im dovolil, aby mali svoju vlastnú cestu.

Učiteľ: Aj keď sa zabili a správali sa dekadentne?

Študent: Snažil by som sa ich naučiť, ako sa správať správne, aby sa naučili žiť harmonicky.

Učiteľ: Myslíte si, že by počúvali?

Študent: Keby to neurobili, dal by som dobrých a úctivých ľudí oddeliť od tých, ktorí boli bojovní a krutí.

Učiteľ: Chápem. Rozdelili by ste teda svojich občanov na dve skupiny?

Študent: Bol by to jediný spôsob, ako niektorým priniesť harmóniu, ak by sa nedal dosiahnuť všetkým.

Učiteľ: A keby mali nakoniec bojujúci a krutí občania deti, ktoré si želali žiť v harmónii, čo by sa stalo potom?

Študent: Stačilo sa ich opýtať a mohli sa znova pripojiť k spoločnosti.

Učiteľ: Takže občania vašej spoločnosti by ich bez problémov prijali a poskytli by im rovnaké sociálne výhody, aké majú oni sami?

Študent: Áno.

Učiteľ: A keby to neurobili?

Študent: Musel by som to nariadiť – urobiť z neho zákon – predpokladám. Ale ak by som mal opäť moc osvetliť svojich občanov, určite by odpustili tým, ktorých zviedli ich rodičia, a nechal ich znovu vstúpiť do širšej spoločnosti.

Učiteľ: A aký by bol výsledok, keby jeden z týchto nových občanov zavraždil niekoho vo vašej osvietenej spoločnosti?

Študent: Boli by vylúčení a potrestaní.

Učiteľ: Nie ste osvietení?

Študent: Predpokladal by som, že neboli schopní osvietenia.

Učiteľ: Takže vaša sila osvietenia nebola dokonalá.

Študent: Myslím, že nie.

Učiteľ: A čo keby sa dekadentná spoločnosť rozhodla, že je potrebné dobyť osvietenú spoločnosť?

Študent: Prečo by útočili, keby vedeli, že mám moc ich zničiť?

Učiteľ: Možno verili, že v skutočnosti nemáte moc, alebo ak by ste ju mali, že ju nikdy nevyužijete.

Študent: Potom by sme sa museli brániť, zajať vodcov dekadentnej spoločnosti a zamknúť ich, kým nezmenia svoje spôsoby myslenia a konania.

Učiteľ: Ani vaša sila ničiť potom nebola dokonalá.

Študent: Nie tak, ako som si myslel.

Učiteľ: Na tieto hypotetické otázky ste odpovedali múdro. Vidíte, ako sa komplikuje sila?

Študent: Áno.

Učiteľ: Chápete, že mať moc osvietiť alebo zničiť je typ sily, ktorú väčšina ľudí odovzdáva Bohu?

Študent: Áno.

Učiteľ: Požiadal som vás teda, aby ste sa hypoteticky hrali na Boha.

Študent: Rozumiem, ale ako to odpovedá na moju otázku o získaní poznania Boha?

Učiteľ: Možno nie. Jednoducho som chcel, aby ste videli letmý pohľad na človeka, ktorý si Boh predstavuje.

Študent: Prečo?

Učiteľ: Ak chcete poznať Boha, musíte mať istý pohľad na postavenie Boha.

Študent: Ale tým som nechcel povedať, že som chcel mať poznanie Boha, ktoré ľudia vytvorili.

Učiteľ: Je to jediný poznatok, ktorý môžete mať.

Študent: Prečo nemôžem získať poznanie pravého Boha, Prvotného zdroja? Prečo neexistuje technika, pomocou ktorej by som tieto vedomosti našiel a získal?

Učiteľ: Vráťme sa k nášmu hypotetickému scenáru. Predpokladajme, že vaša sila na zničenie bola jednoducho mysľou. Keby ste sa nahnevali, vaša sila zničiť by sa uvoľnila a príjemca vášho hnevu by bol vyhladený.

Študent: Fungovalo by to rovnako pre osvetu? Inými slovami, dokázal by som sa poučiť jednoduchou myšlienkou?

Učiteľ: Áno.

Študent: Dobre.

Učiteľ: Koľkokrát za deň vás napadne rozzúrená myšlienka a myšlienka niekoho osvietiť?

Študent: Neviem. V dobrý deň nemám žiadne nahnevané myšlienky.

Učiteľ: V zlý deň?

Študent: Možno tri alebo štyri.

Učiteľ: Zakaždým, keď máte tieto myšlienky, ak by ste sa nahnevali na človeka, váš hnev by poškodil objekt vášho zúrivosti.

Študent: A čo druhá strana mince. Čo keby som bol láskavý a láskavý, osvietili by ich aj moje myšlienky?

Učiteľ: Presne tak.

Študent: Takže bez mojich myšlienok môžem človeku ublížiť alebo pomôcť.

Učiteľ: Áno.

Žiak: Nemalo by potom zmysel, že keby som mal poznanie Boha, mal by som aj disciplínu, aby som mohol ovládať svoje myšlienky a emócie?

Učiteľ: Nie.

Študent: Prečo?

Učiteľ: Pretože vaša dominantná realita je realita človeka so všetkými jeho slabosťami a slabinami. Ste navrhnutý tak, aby ste mali spontánne myšlienky a emócie. Máte inštinkty, ktoré reagujú na podnety, a nemôžete ovládať svoje prirodzené myšlienky alebo emócie. Môžete ich potlačiť. Môžete ich ignorovať. Môžete ich dokonca uhasiť, ale iba na určitý čas.

Študent: A preto nemôžem mať poznanie Boha?

Učiteľ: Správne.

Študent: Potom je každý človek uzavretý vo svete obmedzenosti, pretože je neschopný ovládať svoje impulzy – či už sú to myšlienky alebo emócie? Zdá sa to nespravodlivé.

Učiteľ: Možno, ale to isté obmedzenie je oslobodzujúce.

Študent: Akým spôsobom?

Učiteľ: Poznáte vôľu Prvotného zdroja?

Študent: Nie, ale myslím si, že mám predstavu o tom, čo je v súlade s Božou vôľou a čo nie.

Učiteľ: Ak skutočne viete, čo je zosúladené a čo nie, potom by ste potrebovali poznať vôľu Prvotného zdroja, však?

Študent: Myslím tým, že poznám všeobecné smerovanie alebo zámer Božej vôle.

Učiteľ: Ale nie podrobnosti?

Študent: Správne. Viem, že to, čo je z lásky a svetla, je v súlade s Božou vôľou, a to, čo je zlé a temné, nie je. Ale možno nebudem schopný rozlišovať medzi jemnejšími odtieňmi svetla a tmy alebo dobrom a zlom.

Učiteľ: Chápem. A ako ste dospeli k tomuto záveru?

Študent: Je to to, čo ma naučili.

Učiteľ: A kto vás to naučil?

Študent: Moji učitelia, knihy, ktoré som čítal. Každý tomu verí, však?

Učiteľ: A pretože vás naučili, že Božia vôľa je spoznateľná, veríte, že môžete urobiť úsudok, že láskyplný čin je zosúladený, ale zlý nie.

Študent: V zásade áno.

Učiteľ: Čo keby som vám naznačil, že pochopenie Božej vôle je jedno a to isté, ako vlastniť poznanie Boha?

Študent: Nie som si istý, či chápem, čo máte na mysli.

Učiteľ: Čo si myslíte, že tým myslím? Snažte sa vyjadriť svoje myšlienky bez ohľadu na to, aké môžu byť kalné. Hmla sa niekedy zdvihne, až keď sa cez ňu snažíte vidieť.

Študent: Mám pocit, že naznačujete, že ak pochopím, čo si tvorca želá od svojho stvorenia, pochopím tiež kľúčovú zložku poznania Boha. Inými slovami, aby som mal poznanie Boha, musím vedieť, čo odo mňa Boh chce, čím si želal, aby som sa stal.

Učiteľ: A čím si myslíš, že Boh chce, aby si sa stal?

Študent: Oslobodený.

Učiteľ: Z obmedzenia?

Študent: Áno. Presne tak.

Učiteľ: Prvý zdroj si želá, aby ste žili bez obmedzenia, ale vytvára nosič duše a prostredie, v ktorom môže tento nosič duše žiť, čo má korene v obmedzení. Prečo si myslíte, že je to Božia vôľa, že odmietnete svoje obmedzenia?

Študent: Pretože ak nemám žiadne obmedzenia, som oslobodený od vecí, ktoré znižujú moje duchovné vedomie.

Učiteľ: A čo potom urobíte – keď nebudete mať žiadne obmedzenia?

Študent: Nie som si úplne istý, ale bude to blažené a bude sa to podobať tomu, čo Buddha nazval Nirvana – sloboda od túžby.

Učiteľ: Prečo by vás váš Stvoriteľ vytvoril, umiestnil do nosiča duše, ktorý bol viazaný na realitu obmedzenia, postavil prepracovanú vesmírnu školu, ktorá vás bude vzdelávať, a poveril obrovské množstvo inštruktorov, len aby vám umožnil prejsť do Nirvany, alebo blažený stav?

Študent: Neviem. To je čiastočne to, čo sa snažím pochopiť.

Učiteľ: Si si istý?

Študent: Je to určite jedna z vecí, ktorým sa snažím porozumieť.

Učiteľ: Ak sa tomu snažíte porozumieť, odpovedzte na moju otázku.

Študent: Ale neviem odpoveď.

Učiteľ: Pokúste sa to čo najlepšie formulovať.

Študent: Súhlasím, že nedáva zmysel, že by ma Boh nechal vzdelávať v spôsoboch vesmíru a potom by ma nechal jednoducho si to užiť, ale neviem, čo by som ešte robil. Tento obraz nikto namaľuje veľmi zreteľne.

Učiteľ: Obrázok, ako ste povedali, sa nachádza v službe plánu. Plán je kolektívne rozvíjanie duší, aby si uvedomili jedinečnú podstatu vesmírnosti ako nerozdelený proces. Pohybujeme sa od štvrtí k mestám, k štátom, k národom, na kontinenty, na hemisféry, na planéty, na slnečné sústavy, do galaxií, do miestnych vesmírov, do superuniverses, do Veľkého multivesmíru – všeobjímajúca štruktúra našej kolektívnej jednoty . A na každom kroku objavujeme víťaza nižšieho stavu bytia v tom, že naše životy čoraz viac dokazujú prítomnosť nášho spoločného vnímania toho, čo je najlepšie pre vývojový kurz stanovený Prvým zdrojom pre Veľký multiverzum.

Študent: Dobre, tak toto je dôvod? Jednoducho dokázať udržať perspektívu toho, čo je pre Grand Multiverse najlepšie? Ako môžem vôbec niečo také vedieť?

Učiteľ: Nemôžeš.

Študent: Takže opäť som frustrovaný z nevedomosti. Zdá sa, že toto je téma duchovných vecí.

Učiteľ: Je to len preto, že vezmete nerozdelený proces a skočíte na jeho koniec a chcete ho priblížiť svojej súčasnej realite. Vaša trpezlivosť je prekročená vašou víziou toho, čo má byť.

Študent: Viem. Čo s tým ale môžem urobiť?

Učiteľ: Definujte vedomosti, ktoré potrebujete na dokončenie každého kroku vášho procesu. Nehovorte, že potrebujete poznanie Boha, skôr ako získate poznanie svojho pozemského sveta alebo poznanie svojho ľudského nástroja. Zostavte svoje vedomosti v kontexte vášho dizajnu.

Študent: Ako to myslíš?

Učiteľ: Ste fyzické telo so zložitými, emocionálnymi impulzmi a inštinktmi; ste tiež sústavou nervov a zberačov údajov, ktoré napájajú vaše vedomie a mozog. Navyše ste kolektívom vedomí, ktoré pokrývajú celý váš druh a čas. Tieto prvky tvoria váš ľudský nástroj. Rovnako ako väčšina hľadajúcich, aj vy sa snažíte pochopiť tajomnú podstatu svojho najvnútornejšieho ducha – Navigátora Jednoty – skôr, ako pochopíte svoj ľudský nástroj. A ešte k tomu sa snažíte porozumieť Tvorcovi a udržovateľovi Navigátora Jednoty skôr, ako pochopíte svojho najhlbšieho ducha. Intuitívne ste rozdelili proces, pretože je uložený vo vás, ale ak rozšírite dosah svojho porozumenia, je to preto, že sa snažíte spoznať hviezdy skôr, ako spoznáte planétu, na ktorej stojíte. A pýtam sa ťa, načo sú dobré vedomosti o hviezdach, keď je tvoj domov nepochopený?

Študent: Hovoríte, že predtým, ako budem študovať dušu, musím študovať svoje telo a myseľ?

Učiteľ: Nie, hovorím, že poznanie Boha, ktoré hľadáte, je obsiahnuté v každom kroku nerozdeleného procesu. Neuvedomuje si to v nejakom náhlom nepolapiteľnom zjavení na konci vašej cesty. Nachádza sa na každom kroku.

Študent: Áno, rozumiem tomu koncepčne. Už som to počul mnohokrát, ale mám pocit, že tu robíte iné rozdiely.

Učiteľ: Možno. Iba odporúčam, aby ste pochopili nosič duše predtým, ako sa pokúsite spoznať dušu, a aby ste rozumeli duši skôr, ako sa pokúsite porozumieť jej Stvoriteľovi. V opačnom prípade, ak svoju energiu najskôr nasmerujete do porozumenia Stvoriteľa, uvidíte ju okrajovo a toto čiastočné poznanie zdeformuje vaše chápanie nosiča duše a duše v ňom.

Študent: Ako však zistím, že moje chápanie nosiča duše je dostatočné na to, aby som sa mohol pustiť do porozumenia svojej duše?

Učiteľ: Ľudský nástroj je úžasným zložením zázračných spojení medzi materiálnym a nefyzickým svetom. Keď pochopíte tieto spojenia, prevedú vás k vášmu pochopeniu duše vo vás.

Študent: Takže potom by som sa vás mal skutočne pýtať na to, ako môžem získať vedomosti o týchto súvislostiach. Je to správne?

Učiteľ: Áno.

Študent: Tak ako? Sú to čakry, ktoré sú kľúčové?

Učiteľ: O energetických centrách, ktoré sa objavujú v ľudskom nástroji, sa toho už povedalo a napísalo veľa, ale tieto energetické centrá nie sú spojeniami medzi fyzickými a nefyzickými oblasťami. To, čo spája fyzické telo s nefyzickými telami, nazývame fantómové jadro.

Študent: Z čoho sa to skladá?

Učiteľ: Fantómové jadro nie je zložené z ničoho hmotného. Je to ako tieň vedomia duše, ktorý sa môže pohybovať medzi oblasťami ľudského nástroja.

Študent: Môže teda fungovať rovnako dobre v mysli i tele?

Učiteľ: Fantómové jadro je vedomie, ktoré sa pohybuje medzi telom, emóciami, mysľou a genetickou mysľou rýchlosťou väčšou ako svetlo. Je to však bod vedomia, ktorý distribuuje skúsenosti z ľudského nástroja do duše.

Študent: Ozdobuje zážitky alebo ich jednoducho hlási ako zapisovateľ?

Učiteľ: Hlási všetko mimoriadnym spôsobom.

Študent: Ako to myslíš?

Učiteľ: Aj v tichých chvíľach vášho života, keď hľadíte cez okno alebo čítate knihu, existuje veľké množstvo zážitkov, ktoré toto fantómové jadro vníma, a každý miniatúrny detail je verne zaznamenaný a prenesený do duše. Fantómové jadro je super vedomím ľudského nástroja. Je oddelený od duše a považuje sa za vyslanca duše do prírodného sveta, v ktorom musí ľudský nástroj interagovať. Prostredníctvom tohto vedomia prežíva duša prirodzený svet obmedzenia a odlúčenia, čerpá zo skúseností, ktoré jej pomáhajú budovať ocenenie pre Veľký multivesmír, ktorý je odevom Prvého zdroja.

Študent: Prečo som o tom nikdy predtým nepočul?

Učiteľ: Kto by vám to mal povedať?

Študent: Vy, pre jedného.

Učiteľ: Práve som to počúval, nepočúvali ste?

Študent: Áno, ale bol som tvoj

študent na dva roky a toto je prvé, čo som o tomto fantómovom jadre počul. Prečo?

Učiteľ: Učíme prostredníctvom asociácie a metafory. Boli ste poučení o fantómovom jadre, len ste doteraz nepočuli jeho názov. A keď už máte jeho meno, vo vašej mysli kryštalizuje jasnejší obraz o jeho dizajne a účele.

Študent: Ale dva roky trvá, kým budem vedieť jeho meno?

Učiteľ: Pre niekoho sú to dve hodiny, pre niekoho celý život. Závisí to od človeka a od toho, ako dospeje k svojim odpovediam. Hľadali ste nepoznateľné skôr, ako ste hľadali to, čo má byť známe vo vašom súčasnom živote – tam, kde teraz prebýva vaše vedomie.

Študent: Dobre, zistili sme, že som snílek –

Učiteľ: Na hľadaní nepoznateľného nie je nič zlé. Nenaznačujem, že ste stratili čas hľadaním sna.

Študent: Zdá sa však, že musím venovať viac času porozumeniu tohto fantómového jadra. Čo mi v tejto súvislosti odporúčate dozvedieť?

Učiteľ: Naučte sa všetko, čo môžete, o ľudskom tele, emóciách a mysli. Zamerajte sa na to, na čo sa bude vaše štúdium zamerať na určité obdobie – možno rok alebo dva, v závislosti od dostupnosti vášho času. Pri tom si robte poznámky o vlastnostiach ľudského nástroja, ktoré sa zdajú spojené alebo anomálne. Napríklad v mozgu dominujú údaje prijaté z očí. Prečo oči nedominujú nad vedomím? Pri vytváraní poznámok, usporiadaných okolo súvislostí a anomálnych javov, začnite definovať štruktúru ľudského nástroja tak, ako by to bolo v prípade, keby vytvárali mapu interakcie medzi telom, emóciami, mysľou a genetickou mysľou. Pamätajte, že fantómové jadro je tieňom duše a bezproblémovo funguje medzi záhybmi ľudského nástroja. Je to prvý vnímateľ a prenášač skúsenosti, ktorý konzumuje ľudský nástroj konkrétnej individuality. Je to kontinuita nerozdeleného procesu v hmotných sférach, zatiaľ čo duša je kontinuitou nerozdeleného procesu v nefyzických sférach.

Študent: A čo Navigátor jednoty?

Učiteľ: Je mostom kontinuity medzi týmito dvoma svetmi. Navigátor Jednoty je vzájomným prepojením medzi svetmi času a svetmi iných ako čas. Je to fúzia duše a fantómového jadra, ktorá integruje toto obrovské zážitkové úložisko dát a robí ju koherentnou ako sila transformácie.

Študent: Vytvorenie tohto obrazu a pochopenie súvislostí mi bude trvať dlho.

Učiteľ: Ak budete mať šťastie, bude vám to trvať celý život. Ak sa však vydáte cestou Prvého Zdroja bez toho, aby ste najskôr pochopili základné štruktúry, v ktorých vaša duša funguje, budete pokračovať v prelude. Boh sa objaví a zmizne a pochybnosti s vami zatrasú zakaždým, keď vám cestu skríži nová udalosť. Bude sa zdať, že všetko je nestále, dokonca aj Božia tvár.

Študent: Pred chvíľou ste povedali, že Navigátor Jednoty využíva skúsenosti nositeľa duše a duše ako silu premeny. Transformácia koho a na aký účel?

Učiteľ: Transformácia sa týka individuálnej osobnosti – Božieho fragmentu, ktorý pobýva vo svetoch času i mimo času a je venovaný Jednému plánu, ktorý zahŕňa všetky formy, osobnosti a názory. Táto osobnosť je identita, ktorá odoláva tvarovému posúvaniu foriem a neustálemu chrleniu času, aby sa stala vedomým rozšírením Jedného plánu. Účelom tejto transformácie je preskúmať Grand Multiverse ako vyslanca Prvého zdroja a vytvoriť nové príležitosti pre expanziu a pokračujúci vývoj Jedného plánu.

Študent: Mám podozrenie, že ste mi zámerne dali abstraktnú odpoveď ako spôsob, ako mi pripomenúť nasledujúcu úlohu.

Učiteľ: Dal som vám to, čo je k dispozícii. Samotné slová sú abstrakciou, však?

Študent: Ak vám to nevadí, chcem sa vrátiť k mojej úlohe: štúdiu ľudského prístroja. Existuje model, ktorý môžem použiť, aby som mohol porovnať svoj prístup s ostatnými?

Učiteľ: Možno sa nájdu ľudia, ktorí by sa radi podelili o svoje výskumy a zistenia. Chcel by som vás povzbudiť k spolupráci s vašimi kolegami

študentov. Je to veľmi užitočný postup.

Študent: Hovorili ste o spojeniach v ľudskom nástroji a anomálnom jave. Môžete mi ich prosím vysvetliť?

Učiteľ: Spojenia ľudského nástroja sú vlákna, ktoré tvoria štruktúru fantómového jadra. Tieto vlákna tkajú cesty medzi fyzickým telom, emóciami, mysľou a genetickou mysľou. V každej z nich sú podvrstvy, rovnako ako pokožka ľudského tela je iná ako nervový systém, ktorý je odlišný od štruktúry kostry. Telo je preto tvorené z mnohých vrstiev a čiastkových komponentov, ktoré tvoria celkovú štruktúru. To platí rovnako pre emócie, myseľ a genetickú myseľ. Spojenia medzi týmito vrstvami alebo vrstvami ľudského prístroja, ktorý má dvadsaťštyri primárnych systémov, každý pochádza z Navigátora Jednoty. Inými slovami, tieto vlákna majú spoločnú základňu a špirálu dotýkajúcu sa každého z dvadsiatich štyroch primárnych systémov a spájajú ich dohromady v holistickom systéme.

Študent: Čo je to dvadsaťštyri systémov? Poznám ich?

Učiteľ: Nie je dôležité rozpoznávať každého z nich individuálne. Niektoré neboli objavené vo svete času a vesmíru. Uvádzam iba číslo, aby ste poznali hĺbku ľudského nástroja a jeho bezchybnú a zázračnú štruktúru.

Študent: Prečo je to také dôležité?

Učiteľ: Ľudský nástroj väčšina kultúr považuje za zraniteľné a krehké telo. Považuje sa za chybnú a nedokonalú, pretože sa časom zdegeneruje a je náchylná na choroby. V niektorých oblastiach sa nepovažuje za nič viac ako živý objekt na vnímanie rozkoše alebo bolesti. Je považovaná za málo rešpektovanú a dokonca aj tí, ktorí cítia duchovný imperatív, ju považujú za menšie alebo nižšie ja.

Študent: Ale je to nižšie ja, však?

Učiteľ: Je to nádoba transcendentnej duše. Keď uvidíte nádobu krásy, pýtate sa, čo je v nej?

Študent: Myslím, že keď vidím nádhernú nádobu – ako umelecké dielo – predpokladám, že nádoba slúži na ocenenie, nie na užitočnosť.

Učiteľ: Nevyžaduje si úžitkovú funkciu, pretože jeho krása je dostatočným účelom. Správne?

Študent: Presne tak.

Učiteľ: Ľudský nástroj je rovnaký. Je to nádherne poňaté stvorenie; natoľko, že väčšina verí, že je prázdna. Jeho účel je sám o sebe. Nevidia dvadsaťštyri vrstiev, vnímajú iba päť dominantných vrstiev: pokožku, svaly, kosti, emócie a myseľ.

Študent: Prečo? Prečo vidíme iba týchto päť a nie celú dvadsaťštyri?

Učiteľ: Tieto vnemy vás učí vaša výchovná indoktrinácia a spoločnosť ako celok, a naopak, neučíte sa vážiť si a chápať ostatných devätnásť vrstiev. Vo väčšine prípadov tieto vrstvy vyžadujú väčšiu bdelosť a vytrvalosť, aby porozumeli a ocenili.

Študent: Ako sa teda dozviem o iných dimenziách ľudského nástroja?

Učiteľ: Študujete ľudský nástroj. Študujete telo, emócie, myseľ a genetickú myseľ. Naučíte sa porozumieť tejto posvätnej nádobe podľa toho, čo to v skutočnosti je: prieskumný, aj keď dočasný, prostriedok vášho najskrytejšieho, nesmrteľného vedomia vo svetoch času a vesmíru.

Študent: Keby ste mi však poskytli informácie o dvadsiatich štyroch vrstvách, nepomohlo by mi to v štúdiu?

Učiteľ: Možno, ale nie je potrebné chápať všetky tieto úrovne ľudskou mysľou. A tu opäť hľadáte schodisko, kým pochopíte prvých pár krokov. Funkciou času je urobiť schodisko zrozumiteľným v krokoch, nie v singulárnych zjaveniach.

Študent: Rozumiem.

Učiteľ: Zdôraznil som univerzálnu cestu; teraz mi povedz, čo si sa naučil.

Študent: Dobre, urobím maximum. Fantómové jadro spája dvadsaťštyri úrovní ľudského nástroja a predstavuje pozorovacie vedomie svetov času a priestoru pre ľudskú dušu. Fantómové jadro má z dôvodu lepšieho popisu viac vlákien, ktoré tkajú týchto dvadsaťštyri úrovní dohromady, a využíva tieto spojovacie vlákna ako cesty na pohyb – ako vedomie – z kvantovej rýchlosti z jednej úrovne na druhú. Potom odovzdá tieto zážitkové informácie duši, ktorá potom spracuje tieto prichádzajúce údaje, aby rozvinula svoje chápanie toho, ako sa zosúladiť s Jedným plánom, a čoraz viac vnášať svetlo do temnejších predzahrádok Veľkého multiverza.

Učiteľ: Zhlboka sa nadýchnite. Počúvali ste dobre.

Študent: Pochopil som to dobre?

Učiteľ: Máte obavy z toho, že máte pravdu, alebo vás zaujíma učenie?

Študent: Sú také odlišné?

Učiteľ: Môžu to byť polárne protiklady.

Študent: Mám záujem o učenie a o pravdu.

Učiteľ: Spýtali ste sa ma na začiatku tohto dialógu, či existuje technika na získanie poznania Boha. Pamätáš si?

Študent: Áno.

Učiteľ: A objavili ste svoju odpoveď?

Študent: Nie. Nemyslím si, že existuje odpoveď.

Učiteľ: Možno existuje odpoveď, ale pre každého človeka je iná. Všetky bytosti pristupujú k svojmu Stvoriteľovi jedinečnou cestou, po ktorej nikdy predtým nebolo navigované. Ak ste spojili obrovskú zásobu svojich skúseností vo svetoch času a vesmíru, myslíte si, že sa to niekedy podarilo replikovať?

Študent: Neviem. Nikdy predtým som nad tým nerozmýšľal. Možno na základnej úrovni má.

Učiteľ: Iba keby ste to hrubo zjednodušili, videli by ste akúkoľvek podobnosť na cestách stúpajúcich duší do ríše ich Stvoriteľa. Po pravde, každý z nás je taký jedinečný ako planéty, ktoré číslujú Veľký vesmír, a práve táto jedinečnosť bráni tomu, aby sa z univerzálnej techniky stala magická pilulka osvietenia.

Študent: Rozumiem tomu. Bolo to urobené ako súčasť návrhu?

Učiteľ: Áno.

Študent: Myslím si, že skutočnou otázkou je, aké znalosti sú potrebné na zostavenie mojich vlastných techník na získanie povedomia o mojom viacvrstvovom ja?

Učiteľ: Ste na ceste, ak je vašou praxou toto vyšetrovanie každé ráno, keď vstanete, a cítite sa ako magnet, ktorý priťahuje práve tieto vedomosti do vášho života prostredníctvom všetkých aspektov vašich skúseností.

Študent: Pomáha, ak verím, že fantómové jadro je vo mne a absorbuje tieto vedomosti, aj keď moja vedomá myseľ nie je?

Učiteľ: Robí a je.

Študent: Som vďačný.

Učiteľ: Ste srdečne vítaní.

Spread the love

Môže sa Vám ešte páčiť...

0 0 hlasov
Article Rating
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
guest
0 Komentáre
Vložené spätné väzby
Zobraziť všetky komentáre
0
Boli by sme radi, keby ste nam napísali váš názorx
()
x