Tvorcovia Perutí – Lekcia 4 Vzťah vesmíru

 Učiteľ: A tak túžite zažiť Navigátora Jednoty. Už ste sa rozhodli ako?

Študent: Preto som sa chcel s vami stretnúť. Myslel som, že by ste ma mohli poučiť o metóde alebo technike, ako to dosiahnuť.

Učiteľ: Keby som to mohol urobiť, nebolo by všetko, čo tu existuje (ášram) zastarané? Nespadlo by vám všetko vaše vzdelanie? Nerozpadlo by sa všetko vaše spojenie s ľuďmi na existenciálnu cestu sebapoznania?

Študent: Nerozumiem.

Učiteľ: Zostavili ste vnútorné a vonkajšie vedomosti ako most bez stredu a chýbajúca stredná časť je vašou skúsenosťou s tým, čo potvrdzuje, že sa oba konce skutočne spájajú; že medzi týmito svetmi existuje súdržnosť; že most má funkciu. Áno?

Študent: Áno.

Učiteľ: Keby ste vo svojich skúsenostiach našli tento stredný úsek, postavil by sa váš most a mohli by ste prechádzať medzi vnútorným a vonkajším svetom nezaťažený a nezávislý. Chceli by ste potom učiť ostatných, ako stavať svoje mosty. Áno?

Študent: Presne tak.

Učiteľ: Myslíte si, že niekto z učiteľov, ktorí žili na zemi, postavili tento most a nezdieľali ho s ostatnými?

Študent: Nie.

Učiteľ: Kde je potom táto technika, o ktorej hovoríš? Je to skryté tak dobre, že to žiadny z najlepších svetových učiteľov nedokáže formulovať do rozumnej metodológie?

Študent: Chceš povedať, že tento most nikto nestaval?

Učiteľ: Nie. Hovorím, že nikto nechcel postaviť tento most.

Študent: Tak prečo ma to tak pohltí?

Učiteľ: Pretože veríte, že sa dá postaviť na odpovediach, skúsenostiach a iniciatíve.

Študent: A nemôže?

Učiteľ: Už sa to nedá postaviť, ako keď postavíte niečo, čo už je postavené.

Študent: Čo tým myslíš?

Učiteľ: Dokážete postaviť túto skalu? (Držal som kameň, ktorý som zhromaždil zo zeme.)

Študent: Myslíte tým, že môžem vytvoriť presný duplikát?

Učiteľ: Nie, myslím túto skalu?

Študent: Nie. Už je to postavené.

Učiteľ: Taký je aj váš most.

Študent: Dobre … Rozumiem tomu koncepčne, ale ak ste to nikdy nezažili, k čomu je dobré, ak je to postavené?

Učiteľ: To záleží na vás.

Študent: Akým spôsobom presne?

Učiteľ: Vidíte viac to, čo je prítomné, ako to, čo chýba?

Študent: Neviem … Nie som si istý, čo tým myslíš.

Učiteľ: Máte vedomosti a disciplínu. Máte intuíciu a nadhľad. Máte iniciatívu a prefíkanosť. Máte moc vôle a vytrvalosť. Sú pre vás dôležitejšie ako chýbajúca vedomá skúsenosť Navigátora Jednoty?

Študent: Verím, že keď budem mať skúsenosť s Navigátorom úplnosti, nahradí tieto iné veci alebo ich dá do nejakého kolektívneho poriadku a vďaka tomu budem lepší človek, a teda lepší učiteľ.

Učiteľ: Ale ak niečo nemôžete postaviť, ako odučíte ich stavbu?

Študent: Ale potom hovoríte, že už mám túto skúsenosť, tak aj všetci ostatní; je to len to, že to nevieme. Znova si to uvedomujem koncepčne, ale zdá sa, že niektorí majú túto skúsenosť.

Učiteľ: Aj v tejto chvíli máte túto skúsenosť, rovnako ako ja.

Študent: Áno, ale pravdepodobne si to uvedomujete, ale nie.

Učiteľ: Nie, som si toho vedomý. Som si vedomý kdekoľvek a na čo obrátim svoju pozornosť. Nemôžem upriamiť svoju pozornosť na Navigátora Jednoty, pretože má energetickú frekvenciu, ktorá je mimo rozsah zmyslov tohto tela a mysle.

Študent: Takže hovoríte, že Navigátor Jednoty alebo ľudská duša je pre naše ľudské zmysly neviditeľný bez ohľadu na to, čo robíme? Neexistuje žiadna technika, ktorá by nám umožnila vyladiť to alebo nás?

Učiteľ: Správne.

Študent: Takže moja túžba je neopodstatnená?

Učiteľ: Vaša túžba je prirodzená a opodstatnená; je to len to, že to nevyvrcholí zážitkom, v ktorý dúfate.

Študent: Prečo potom mám pocit, že mi niečo zásadné chýba? Prečo mám také otravné presvedčenie, že moje nezodpovedané otázky ma držia späť od mojej právoplatnej cesty?

Učiteľ: Ako som už povedal, vaša pozornosť sa presúva na to, čo chýba, pretože ste do svojho sveta pozvali nemožné a idealizovali ste to, čo ostatní predtým, ako ste dosiahli, v zdieľaní ich vedomostí. Veríte, že veľké poznanie môže pochádzať iba zo skúsenosti neznámych skrytých svetov, v ktorých žije ľudská duša, a bez tejto skúsenosti nie ste schopní splniť svoj prísľub.

Študent: Ale mnohí z najväčších učiteľov zdieľali svoje predstavy o týchto vnútorných svetoch a dimenziách, ktorých súčasťou je Navigátor Jednoty. Ak nemôžem preskúmať tieto svety ako ony, ako môžem dúfať, že rozšírim vedomie svojho času?

Učiteľ: Podelím sa s vami o tajomstvo. Nerobím to s uspokojením, ale skôr s pocitom povinnosti. Účty ostatných svetov sú odeté do tej istej látky ako sny. Mystici, svätci a dokonca aj niektorí z najväčších učiteľov ľudského druhu žili v telách s rovnakým obmedzeným rozsahom vnímania ako vy a ja. Ich niekedy pozoruhodné správy o iných dimenziách a rovinách existencie boli subjektívne, nereplikovateľné prehľadné sny, ktoré boli prerozprávané ako objektívne svety nádhery.

Študent: Hovoríte, že správy o mystike sú výmysly?

Učiteľ: Niektoré sú. Niektoré z nich sú dezinterpretáciou jasných snov. Niektoré z nich sú stretnutím s metadimenzionálnymi svetmi budúceho multivesmíru. Niektoré sú stretnutia s mimoplanetárnymi bytosťami. Niektoré sú plánovanými podvodmi. Ide o to, že tí, ktorí hovoria najhlasnejšie o svojich skúsenostiach s ľudskou dušou a svetmi, v ktorých sídli, sa často snažia popísať svoju slávu viac ako objektívnu realitu.

Študent: Bude to chvíľu trvať, kým sa vstrebám. Zdá sa, že obviňujete mojich vlastných učiteľov, ktorých si najviac vážim.

Učiteľ: Povedal som vám, že v tomto nie som spokojný. Nesnažím sa ani diskreditovať žiadneho učiteľa. Popíšem to takto. Keby som objavil miesto na Zemi, na ktoré nikdy nikto iný neprišiel, a vytvoril by som mapu so súradnicami tohto objavu, bol by som schopný vysvetliť každému, kto vie čítať mapu, ako nájsť to isté miesto. Na základe svojich skúseností by som k tomu mohol viesť aj ľudí.

Prečo potom neexistujú mapy vnútorných svetov? A skôr ako odpoviete, nezabudnite, že hoci existujú mapy, nie sú konzistentné v mierke alebo miere, a teda nepopisujú rovnakú vnútornú geografiu.

Študent: Súhlasím s nesúladom štruktúry multivesmíru, ale to nevyhnutne neznamená, že neexistuje.

Učiteľ: Nenaznačujem, že neexistuje. Neexistuje žiadna mapa! Neexistujú kartografi týchto svetov, pretože tieto svety sú svojím rozsahom nekonečné. Ako mapujete nekonečnosti Prvého zdroja? S papierom a perom? Ako zredukujete mimoriadnu víziu nášho spoločného Stvoriteľa na slová a metodiky?

Študent: Hovoríte, že je to nemožné – táto túžba zažiť vnútorné rozmery môjho bytia?

Učiteľ: Najlepší učitelia pripúšťajú túto možnosť a zároveň ju nikdy nepovažujú za chýbajúcu v ich živote. Fascinácia fenoménom sa nahrádza súhlasom so skutočnými vlastnosťami ľudského ducha, ktorý žiari ich tvárou, slovami a činmi, a to jedinečnou neporušenou osobnosťou.

Študent: Ako sa potom môže vyvíjať vedomie, ak každá generácia neučí nič nové o vnútorných svetoch? Alebo ešte horšie, iba prispieva k nejasnostiam o tom, ako tieto svety fungujú v našom vedomí?

Učiteľ: Ako som už povedal, most alebo vedomie je v tomto prípade postavené. Nemožno ho vyvinúť, vylepšiť ani vylepšiť. Je to mnohostranné vedomie, ktoré je tak ďaleko za ľudskou mysľou, ako sú hranice vesmíru za zemou. Ocenenie tohto vedomia je to, čo si vyžaduje evolúciu; a jeho použitie ako zdroja vedenia a inšpirácie je to, čo si vyžaduje poučenie.

Študent: Presne to, k čomu som sa chcel dostať. To je presne to, čo chcem učiť, ale ak sám nemám skúsenosti s týmto nadvedomím, ako môžem pomôcť iným rozvíjať ich ocenenie?

Učiteľ: Požiadali ste o pomoc zažiť niečo, čo sa nedá zažiť, namiesto toho, aby ste sa rozhodli povedať vesmíru to, čo chcete oceniť.

Študent: Nerozumiem.

Učiteľ: Vesmír reaguje na vaše smernice, nie na vaše otázky, nádeje a modlitby. Ak sa rozhodnete definovať svoju budúcnosť tým, že poviete vesmíru, čo chcete zažiť a oceniť, a budete tieto myšlienky držať vo svojej mysli s tvrdým vytrvalosťou, vesmír – podľa vlastného návrhu – odpovie zodpovedajúcim spôsobom. Ak naopak kladiete otázky a modlíte sa za odpovede, vesmír odpovie ohlušujúcim tichom, pretože ste mu nedali smer.

Študent: Toto je spoločný tvorivý proces, o ktorom hovoríte, a chápem jeho princípy, ale ako to súvisí s mojou túžbou rozšíriť moje chápanie vedomia a naučiť toto porozumenie ostatným?

Učiteľ: Túžba nie je smernica. Jednoduchá túžba niečo dosiahnuť nezaberie vesmír; zapája vašu osobnú moc a uplatňuje vašu vôľu dosiahnuť cieľ. Modlitba, ako bola pôvodne zamýšľaná, mala dva doplňujúce sa ciele: demonštrovať vesmíru, že jednotlivec sa rozhodol, čo sa týka jeho osudu, a vyjadriť vďačnosť vesmíru za jeho neutíchajúcu podporu.

Študent: Vzhľadom na to, čo ste povedali, predpokladám, že nemá zmysel vytvoriť smernicu o vesmíre tak, aby mi priniesla osobnú skúsenosť Navigátora Jednoty?

Učiteľ: Môžete vytvoriť ľubovoľnú smernicu, ktorú vyberiete. Vesmír nie je povinný odpovedať, jednoducho to robí. Podľa tvojho výberu ťa vesmír pozná. Ste zjavení v tomto jednoduchom akte a prostredníctvom tejto intimity bude vesmír odpovedať v naturáliách a odhaliť sa.

Ak nasmerujete vesmír, aby vám priniesol skúsenosť Navigátora Jednoty, prinesie vám túto skúsenosť, ale nebudete si pamätať vedomie, pretože, ako som už povedal, podpisová vibrácia Navigátora Jednoty nie je vnímateľná ľudské zmysly alebo myseľ. Neexistuje žiadna metóda na zachytenie zážitku – myseľ je ako kamera, ale zmysly – film – nie sú prítomné.

Študent: Vesmír teda reaguje podľa smernice, ale možno si myslím, že neposlúchal, pretože si nepamätám túto skúsenosť?

Učiteľ: Áno. Je to častý jav u direktív vyšších rozmerov, niečo podobné ako pri percepčnom vynechaní. Podmienka môže vyvolať nevôľu a nepokojný pocit, že vesmír je ľahostajný alebo dokonca nefunguje správne, a to napriek skutočnosti, že väčšina ľudí považuje rozpad za svoju vlastnú chybu – aspoň vedome. U väčšiny študentov však pod vinou vedomej mysle číha pocit, že vesmír je ľahostajný, alebo ešte horšie, zámerne nereaguje.

Študent: Ako nasmerujem vesmír? Je to silný príkaz?

Učiteľ: Každý jednotlivec je tvorcom svojej cesty múdrosti. Preto musia sami vytvoriť prioritu a štruktúru svojej cesty. Môžu využívať zdroje, ako sú učitelia alebo knihy, ale vytvorenie cesty je ich vlastné, bez ohľadu na vonkajšie okolnosti, ako napríklad náboženská zhoda. Akonáhle je to pochopené a internalizované, stane sa základom, z ktorého pôsobíte. Toto je duchovná povinnosť človeka a je to prvý krok na ceste spolutvorenia s vesmírom.

Druhým krokom na tejto ceste je informované priradenie priority. Vo všetkých smeroch existuje postupnosť – poradie, v akom sa stavajú k dosiahnutiu konečného cieľa alebo úspechu.

Študent: Vysvetlite, ako to platí pre duchovné zjavenie?

Učiteľ: Ak máte cieľ pochopiť svoju identitu – nielen ako ľudskú bytosť, ale aj ako fragment ducha Prvého zdroja, musíte svoj cieľ rozdeliť do stavebných kameňov komponentov a vidieť poriadok v procese. Pod týmto poriadkom stojí tekutosť, ktorá umožňuje rýchlu transformáciu a adaptáciu. Len čo je toto definované, nasmerujete vesmír, aby reagoval na tento plán jednoduchým a vytrvalým činom jeho definovania a hlavne jeho opätovného definovania. Najvyššia myšlienka vo vašej mysli je, že vesmír „odpočúva“ vaše plány a posúva alebo znovu usporiada vaše materiálne, emocionálne, duševné a duchovné prostredie v priamej reakcii na jeho pozorovania. Robí to bez ohľadu na to, čo by ste nazvali svojou spôsobilosťou. Robí to preto, lebo je to jeho prirodzenosť.

Študent: Čo ak sú moje plány jednoducho nesprávne alebo zle vymyslené?

Učiteľ: S najväčšou pravdepodobnosťou budete frustrovaní alebo nespokojní z udalostí, ktoré sa odohrajú.

Študent: Môžete mi uviesť príklad?

Učiteľ: Ak niekto plánuje začať svoje učiteľské povolanie skôr, ako sa adekvátne vyškolí ako študent, a vesmír odpovie v naturáliách tým, že mu poskytne študentov, môže si tak uchovať vlastné nedorozumenia s tými, ktorých učia. Toto je bežný príklad pre budúcich učiteľov duchovného umenia.

Študent: Čo ste však povedali predtým, o definovaní vášho plánu a jeho poradia, pokiaľ by ste to skutočne urobili správne, nevyhli by ste sa nedomyslenému plánu?

Učiteľ: Vesmír verne sleduje každý váš pohyb a emocionálne spojenie s vašim cieľom. Schopnosť vyhnúť sa nedomyslenému plánu spočíva predovšetkým v objavení vášho pôvodného hlasu – vytriedeného od tisícov hlasov, ktoré vás ovplyvnili – a umožniť tomuto hlasu definovať a nasmerovať váš prístup k vášmu božstvu. Je to tento hlas a úsudok a vhľad za ním, čo vás umiestňuje a udržuje v bezpečí vesmíru.

Študent: Ale je ich omnoho viac, než ja. Prečo by som mal počúvať svoj vlastný hlas medzi hlasmi svojich učiteľov?

Učiteľ: Počúvate svojich učiteľov alebo porovnávate ich slová s tým, čo rezonuje s tým, čo považujete za pravdivé?

Študent: Aby som bol úprimný, porovnám ich slová s mojím vlastným pocitom pravdy.

Učiteľ: Takže už počúvate svoj vlastný hlas?

Žiak: Svojím spôsobom predpokladám. Ale používam svoj hlas ako pravítko, meriam slová svojich učiteľov pomocou svojej intuície alebo … alebo nejakej príbuznej schopnosti. Myšlienka alebo nápad nepochádzajú – jednoducho ich vyhodnotím.

Učiteľ: A prečo to robíte? Prečo si namiesto vytvárania a invencie pripisujete zníženú úlohu merania a analýzy?

Študent: Pretože som neskúsený a chýbajú mi vedomosti.

Učiteľ: Ale práve ste súhlasili, že máte skúsenosti s hodnotením podstaty vášho pokynu – že dokážete vnímať pravdivosť a hodnotu pokynu, princípu alebo návrhu.

Študent: Áno, ale druhá vec je mať vedomosti a zručnosti v oblasti hodnotenia a druhá vec je vedieť si vymyslieť alebo vnímať vedomosti pravdy v sebe.

Učiteľ: Prečo?

Študent: Nie som si istý, či to viem vysvetliť.

Učiteľ: Znalosti, ktoré vás premenia, pochádzajú z vašej osobnej skúsenosti s dvoma základnými javmi: svetelnými a zvukovými vibráciami prvého zdroja.

Študent: Presne tak a to, ako dosiahnuť tieto zážitkové vedomosti o Svetle a zvuku, si vyžaduje odborné školenie – také, aké môže poskytnúť iba najvyšší duchovný učiteľ.

Učiteľ: Oceňujete transformáciu vedomia? Je to niečo, čím ste usmernili Vesmír, aby dodával, alebo čakáte, kým vás učiteľ chytí za ruku a dovedie k Svetlu a zvuku? Inými slovami, čakáte na vyhodnotenie pokynov človeka, alebo smerujete Vesmír, aby dodal túto skúsenosť?

Študent: Prišiel som sem, do tohto ašramu, aby som sa naučil prežívať Svetlo a Zvuk Prvého Zdroja, aby som mohol tieto vedomosti sprostredkovať ostatným.

Učiteľ: Takže čakáte na človeka.

Študent: Možno toto je spôsob, akým by vesmír reagoval na moju smernicu, aby mi priniesol učiteľa, ktorý by mi mohol ukázať cestu.

Učiteľ: Vesmír a vy ste učiteľ. Spoločne ste aktívnym, neochvejným, neúnavným, nepretržitým chodníkom na požiadanie, ktorý vám môže poskytnúť priamy zážitok. Alebo môžete počkať, až vám vesmír pošle poslov oblečených v ľudskej podobe, ktorí sú menej aktívni, priami, nabití energiou, vnímaví a vytrvalí – ak je to vaša voľba … vaša smernica.

Študent: Takže mi hovoríš, aby som sa stal aktívnejším partnerom vesmíru.

Učiteľ: Pridajte zodpovednosť a akceptáciu svojich schopností k partnerstvu s Vesmírom a moje inštrukcie ste riadne vyhodnotili.

Študent: Mám ale pocit, akoby ste naznačovali, že učitelia v tomto procese nezastávajú žiadnu úlohu. Je to pravda?

Učiteľ: V tomto bude hrať úlohu každý na vašej životnej ceste – vrátane učiteľov. Vesmír zariadi správne slová, správne zvuky, správne svetlo, správny význam pre vstup na vašu životnú cestu a tieto prídu prostredníctvom prírody, ľudí, zvierat, technológií a ich kombinácií. Proces, Vesmír a vy ste nerozluční, ak sú správne nasmerovaní.

Študent: Takže skutočným poznaním je vedieť, ako riadiť vesmír?

Učiteľ: Je to jediný vzťah, ktorý budete mať, ktorý reaguje na dojmy z vašich myšlienok a na vyjadrenie vášho srdca. Môžete to nasmerovať a bude reagovať.

Študent: Aký je kľúč k vedeniu vesmíru?

Učiteľ: Cítiť jednotu a harmóniu s Vesmírom. Skutočný pocit, že Vesmír preteká cez vás, a tým vytvára životnú cestu, po ktorej kráčate. Dôverovať tejto životnej ceste s vedomím, že je to spoluvytváranie medzi vami a Vesmírom, a preukázať túto dôveru v malých i veľkých veciach. Za predpokladu, že všetky tieto základy sú na svojom mieste, potom ide iba o formulovanie čo najvyššieho možného vyjadrenia vášho najhlbšieho srdca.

Študent: Ako to zistím?

Učiteľ: Počúvate svoj pôvodný hlas. Dovolíte mu, aby bol expanzívny, tajomný, paradoxný, bezhraničný a radostný. Keď dáte tejto svojej časti príležitosť prejaviť sa, vyjadrí to najskrytejšiu túžbu vášho srdca a duše a práve k týmto túžbam je Vesmír najviac naladený, aby ich počul a reagoval na ne.

Študent: Ale nereaguje vesmír aj na naše myšlienky a modlitby?

Učiteľ: Existujú ľudia, ktorí vám povedia, že môžete požiadať Vesmír o hojnosť, zdravie, dobré vzťahy, nové zamestnanie a čokoľvek iné, po čom vaša myseľ túži, a bude reagovať na vaše želania. Vesmír je neutrálny k vášmu hmotnému stavu vo formálnych svetoch. To, aký úspešný ste ako ľudská bytosť – meraný systémom ľudí – nie je starosťou vesmíru, ale starosťou sociálne vyškolenej mysle a ega.

Študent: Existujú však praktické dôsledky tohto partnerstva s vesmírom, nie?

Učiteľ: Ak vesmír podporuje vaše najvyššie ašpirácie z najhlbšej časti vás, je pravdepodobnejšie, že uspejete vo svojom hmotnom hľadaní prosperity a správnych vzťahov – pretože tieto dve veci spolu súvisia, však?

Študent: Áno.

Učiteľ: Mocenské sily však vymýšľajú systém vo formálnych svetoch a práve táto moc určuje význam prosperity. Vesmír sa nezúčastňuje na týchto záležitostiach, sú to ľudia pri moci, ktorí definujú také veci a Vesmír nie je v súlade s týmito definíciami.

Študent: Takže tieto dve cesty nie sú kompatibilné?

Učiteľ: Na aké dve cesty hovoríte?

Študent: Petície o ľudskej prosperite a praktickom prežití a túžby môjho najvyššieho ja.

Učiteľ: Neexistuje vrodená nekompatibilita. Je to jednoducho otázka toho, kam sa sústredíte a ako definujete prosperitu, správne vzťahy, úspech atď. Ak sa pokúsite nasmerovať Vesmír smerom k oblasti ľudskej prosperity a materiálnych záujmov, urobte tak s pochopením, že Vesmír je voči týmto záujmom ľahostajný a skutočne žiadate Genetickú myseľ, nie Vesmír. Môžete dostať určitú podporu od Genetickej mysle a psychických vplyvov v nej, ale všeobecne to nenahradí časom overený systém praxe, vytrvalosti, tvorenia, vývoja a trpezlivosti.

Študent: Myslím, že rozumiem vašim radám. Dakujem za radu

Učiteľ: Ste srdečne vítaní.

Spread the love

Môže sa Vám ešte páčiť...

0 0 hlasov
Article Rating
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
guest
0 Komentáre
Vložené spätné väzby
Zobraziť všetky komentáre
0
Boli by sme radi, keby ste nam napísali váš názorx
()
x