Tvorcovia Perutí – Lekcia 5 Zóna rozhrania

Študent: Dnes ráno som meditoval a zistil som, že ma vyrušujú zvuky mojich spolužiakov. Existuje technika na blokovanie týchto rozptýlení, aby som sa mohol lepšie sústrediť na svoju meditáciu?

Učiteľ: Čo dúfate, že dosiahnete s touto vylepšenou koncentráciou?

Študent: Svoje meditácie budem vykonávať s väčšou jasnosťou a to bude mať zase za následok hlbšie pochopenie.

Učiteľ: Chápem. Zahŕňa niektoré z týchto hlbších vhľadov vnímanie, že vonkajší svet nie je rozptýlením vnútorného sveta, ale skôr katalyzátorom učenia?

Študent: Takže hovoríte, že by som si pri meditácii nemal robiť starosti s vyrušovaním?

Učiteľ: Neobávate sa, že je zdrojom vášho rozptýlenia?

Študent: Myslím, že je. Ale ak tieto rozptýlenia –

Učiteľ: Nie sú to vyrušovania. Sú fenoménom vonkajšieho sveta – vibráciami cestujúcimi v éteroch zo zdrojov, nad ktorými nemáte kontrolu. To a nič viac.

Študent: Ale tieto vibrácie ovplyvňujú moju myseľ a moju schopnosť sústrediť sa. Nie je koncentrácia dôležitou súčasťou úspešnej meditácie?

Učiteľ: Opäť platí, že to, čo ovplyvňuje vašu myseľ, nie sú vonkajšie vibrácie, ale vaša reakcia na ne.

Študent: Ako teda môžem zmeniť svoju reakciu, aby som mohol byť pri meditáciách úspešnejší?

Učiteľ: Je tento problém relevantný iba pre vaše meditácie?

Študent: Počas mojich mediácií si to všimnem najviac.

Učiteľ: Všímate si strach alebo stres, ktorý vám prináša aj vonkajší svet?

Študent: Áno.

Učiteľ: Nie je tento strach podobný rozptýleniu?

Študent: Predpokladám.

Učiteľ: Napriek tomu by ste nemali tendenciu utápať sa v uspokojení?

Študent: Nemyslím si to.

Učiteľ: Strach a všetky takzvané negatívne emócie môžu predstavovať rozptýlenie, ale rovnako sú katalyzátorom a podnecovateľom konania. Nie sú?

Študent: Vidím váš názor, ale tieto rozptýlenia a obavy ma vedú preč od mojich duchovných štúdií a spôsobujú, že sa správam spôsobom, ktorý nie je v súlade s duchovným človekom.

Učiteľ: A ako sa správa duchovný človek?

Študent: Sú pripravení a benevolentní. Sú pokojní tvárou v tvár rozptýleniu a obavám. Vyžarujú z nich mier a sú príkladom súcitu. Vyjadrujú božskú lásku všetkým.

Učiteľ: adekvátne ste opísali mytologického svätca, ale neopísali ste duchovného človeka. Aj v úplnej tme môže duchovný človek objaviť svetlo. Hľadajú pravdu a majú tvár tisíce rôznych osobností. Nie sú hovorcami pravdy. Nie sú vyjadriteľmi pravdy. Nie sú to svätí. Hľadajú pravdu.

Študent: Moja definícia je trochu idealistická, to priznávam, ale prečo je to dôležité pre diskusiu o strachu a vyrušovaní?

Učiteľ: Nesúvisí vaše znepokojenie s vašim pohľadom na to, čo predstavuje správanie duchovného človeka, a s vašimi vnímanými nedostatkami v súvislosti s týmto obrazom?

Študent: Navrhujete, aby sa to všetko dalo vysledovať k tomuto zásadnému nesprávnemu vnímaniu?

Učiteľ: Áno. Je to významná súčasť toho, čo energizuje vašu reakciu na strach a rozptýlenie. Je to forma vlastného úsudku, ktorá definuje vašu reakciu na vonkajší svet. Keď lipnete na obraze a správaní toho, o čom ste presvedčení, že definuje duchovného človeka, posudzujete svoje porovnávacie výkony a v tomto ohľade spoľahlivo zaostanete.

Študent: Ale ak som frustrovaný z môjho idealistického obrazu toho, ako si myslím, že by som sa mal správať, naznačuješ mi, že musím len zmierniť svoje očakávania a moja frustrácia sa skončí?

Učiteľ: Prečo by sa vaše frustrácie mali skončiť? Z akého dôvodu ste sa rozhodli zažiť spokojnosť a pokoj? Inkarnovali ste sa do tohto sveta za účelom vyrovnanosti a kráľovského pokoja?

Študent: Iba hovorím, že túžim demonštrovať duchovné hodnoty – z ktorých pokoj a spokojnosť –

Učiteľ: Duchovné hodnoty sú tak o turbulenciách a strese, ako aj o pokoji a spokojnosti. Duchovné hodnoty nie sú monotónne ani neškodné.

Študent: Ale hovoríte, že duchovné hodnoty nie sú definované a zahŕňajú … čokoľvek.

Učiteľ: Tento dialóg ste začali názorom, že ste frustrovaní vonkajším hlukom, ktorý bránil vašej úspešnej meditácii. Poukázal som na vás, že problémom nebol hluk alebo rozptýlenie, ale vaše úzke vnímanie toho, čo správanie predstavuje duchovné správanie a čo nie.

Študent: Áno, súhlasím, ale stále duchovné správanie nie je o hneve, nenávisti a chamtivosti. Súhlasíte s tým, že?

Učiteľ: Ak príliš úzko definujete, aké činnosti a činnosti tvoria duchovné správanie, stanete sa nielen sudcom seba, ale aj všetkých ostatných. Nechtiac zatvoríte zónu rozhrania.

Študent: Čo je to zóna rozhrania?

Učiteľ: Zóna rozhrania je aspekt vášho vedomia, ktorý interaguje s druhmi, s ktorými zdieľate spoločnú biológiu. Je fyzicky obsiahnutý vo vašej DNA, ktorá funguje ako uzol v rozsiahlej sieti, ktorá je nakoniec spojená s Prvým zdrojom.

Študent: A čo je táto rozsiahla sieť?

Učiteľ: DNA je sieť v individuálnom tele, ako aj uzol v kolektívnom „tele“ alebo genetickej mysli druhu. Ľudský druh je prepojený prostredníctvom tejto siete, ktorá je možná prostredníctvom DNA.

Študent: Takže hovoríte, že to, čo sa deje vo mne, sa prenáša na všetkých ostatných ľudí?

Učiteľ: Zóna rozhrania je ako počítač v sieti. Sieť nie je známa, pokiaľ nespájate počítač. Ak chcete získať prístup k sieti a načítať a zdieľať informácie, musíte byť pri počítači. Zóna rozhrania podobne vyžaduje, aby ste na ňu upriamili pozornosť s cieľom získať prístup k tejto sieti, ktorá sa rozprestiera na celom druhu.

Študent: Hovoríte, že môžem komunikovať s každým, kto je človek?

Učiteľ: Zóna rozhrania je pôvodcom jazyka – všetkých jazykov. Jazyk je zakódovaný do tohto aspektu DNA a prebubláva na povrch ľudského prejavu. To znamená, že ľudská DNA vnáša jazyk do druhu a prijíma jazyk od druhu. Je to vchod, ktorý sa otvára v oboch smeroch.

Študent: Hovoríte, že môžem komunikovať so svojimi druhmi – na úrovni DNA – slovami?

Učiteľ: Áno.

Študent: Tomu sa trochu ťažko verí.

Učiteľ: Nie je to to, čo vo vašom tele robia mantry a potvrdenia? Nezmenia vás tieto slová a frekvencie ani fyziologicky?

Študent: Áno, myslím, že na základe mojich skúseností, ale hovoríte, že tie isté slová komunikujú mimo môjho tela na druh ako celok. Toto je ťažký koncept na pochopenie, nehovoriac o tom, že veríme.

Učiteľ: Nekomunikuje automaticky so sieťou DNA viac, ako sa vaše myšlienky automaticky komunikujú s počítačovou sieťou. V počítačovej sieti musíte previesť svoje myšlienky na slová a zadať ich pomocou klávesnice do počítača a potom zvoliť cestu, pomocou ktorej budete svoje myšlienky posielať do siete.

Študent: Rozumiem, ako to platí pre počítačovú sieť, ale ako to funguje v sieti DNA?

Učiteľ: Zóna rozhrania je ekvivalentom počítačového uzla a na prístup do siete vyžaduje softvér a aktiváciu.

Študent: A čo je softvér a ako ho aktivujem?

Učiteľ: Túžite to vedieť skôr, ako pochopíte, prečo by ste chceli mať prístup k sieti DNA?

Študent: Moja zvedavosť preskočila moju logiku. Môžete mi povedať, prečo by som chcel založiť zónu rozhrania?

Učiteľ: Zóna rozhrania je miestom stretnutia fyzickej a energetickej úrovne. Je to prenos jazyka medzi dvoma vibračnými svetmi. Je to brána od jednotlivca k druhu. Je vysoko relevantný pre väčšinu biologických druhov, ale ľudia túto bránu spečatili prejavom svojej individuality a snahou o svoje ego.

Študent: Hovoríte o skupinovom vedomí … ako o mravcoch a včelách?

Učiteľ: Áno, ale existuje nespočetné množstvo druhov, ktoré majú túto kapacitu a využívajú ju.

Študent: Ak ľudia uzavreli túto bránu, musí existovať dôvod.

Učiteľ: Je to akt znečistenia genetickej mysle, ktorý udržal túto bránu zapečatenú.

Študent: Znečisťuje genetickú myseľ?

Učiteľ: Myšlienky sú jedinou skutočnou formou znečistenia ľudského druhu. Okrem čisto inštinktívneho prejavu sa myšlienky spájajú s jazykom a so správaním jazyka. Toto správanie môže byť deštruktívne pre genetickú myseľ druhu a môže vážne obmedziť jeho schopnosť rozlíšiť dušu od nosiča duše.

Študent: Takže ľudia sa naučia stotožňovať s nosičom duše a nie s dušou?

Učiteľ: Áno.

Študent: A kto utesňuje bránu?

Učiteľ: Ľudia … podvedome vedia, že je v ich najlepšom záujme zavrieť tieto dvere, aby sa zabránilo nezvratnému poškodeniu genetickej mysle. Intuitívne vedia, že príde čas, keď sa znovu otvorí a Zóna rozhrania bude opäť prístupná ľudstvu.

Študent: A ako to bude odpečatené?

Učiteľ: Existujú vybraní jedinci, ktorí otvoria túto bránu za účelom transformácie genetickej mysle druhu. Títo jedinci stelesňujú to, čo má prísť, vo vzťahu k ľudskému druhu. V istom zmysle sú to cestovatelia v čase, ktorí prinášajú budúcnosť ľudských kapacít do súčasnosti. Najskôr prenášajú budúcu víziu a potom nástroje na aktiváciu ostatných.

Študent: Stále nemám pocit, že rozumiem účelu toho všetkého.

Učiteľ: Veľkú bránu objaví ľudstvo predovšetkým aktiváciou siete DNA, pretože pre tento objav je nevyhnutný prístup ku genetickej mysli, rovnako ako mimosmyslová komunikácia medzi tými, ktorí majú zhromaždiť jednotlivé súčasti objavu a dať ich dokopy. sedemnásobné puzzle.

Študent: Ako sa získa prístup do zóny rozhrania?

Učiteľ: Chcete vedieť, ako k tomu získať prístup, skôr ako pochopíte, aký vplyv bude mať na vás tento prístup?

Študent: Moja netrpezlivosť zo mňa opäť vychádza najlepšie. Mám záujem pochopiť, čo tento prístup pre mňa bude znamenať. Prosím vysvetli.

Učiteľ: Zóna rozhrania je prístupovým bodom k aktivácii skupinového vedomia ľudstva. Ak bude môcť ľudstvo pôsobiť ako kolektívne vedomie, zatiaľ čo jeho členovia zostanú ukotvení v plnosti svojej individuality, bude môcť ľudstvo vyvážiť Zem a pôsobiť ako spolutvorcovia novej Zeme s vplyvom, ktorý by sa rozšíril na galaktické úrovne.

Študent: Ako? Ako sa to všetko deje?

Učiteľ: Zóna rozhrania je dôležitou súčasťou objavu Veľkého portálu a stane sa známou ako spojovací prvok ľudského druhu, ktorý zjednocuje jeho genetickú myseľ, a v tomto zjednotení uvoľní svoju moc a schopnosť vytvárať riešenia prírodných výziev. planetárneho života.

Študent: Ako to súvisí s jednotlivcom ako som ja?

Učiteľ: Pri voľbe vedomého prístupu do zóny rozhrania prenikáte do genetickej mysle s väčšou jasnosťou. Výsledkom sú živšie myšlienkové pochody a vylepšená intuícia. Zlepšuje tiež mimosmyslové vnímanie, ktoré umožňuje vzdialené liečenie a vzdialenú komunikáciu.

Študent: A čo komunikácia do genetickej mysle? Spomenuli ste, že dvere sa otvárajú v oboch smeroch.

Učiteľ: Toto je oveľa citlivejšie zverejnenie, ktoré zverejním až vtedy, keď vo svojom výcviku postúpite ďalej. Myslím, že môžeme začať s receptívnym režimom, skôr ako preskúmame režim vysielania.

Študent: Ako sa presuniem do vnímavého režimu?

Učiteľ: Je to prostredníctvom prirodzeného jazyka. Ako som už povedal, zóna rozhraní pracuje v rámci jazykových konštruktov, pretože obsahuje všetky jazykové archetypy.

Študent: Potom akými slovami hovorím?

Učiteľ: Po prvé, jazyk nemusí byť nevyhnutne konštruovaný zo slov. Môže to byť vizuálne a tiež hudobné, pozostávajúce z tempa, frekvencie, modulácie atď.

Študent: Čo je efektívnejšie?

Učiteľ: Najefektívnejšie je začať jasným konceptuálnym obrazom Zóny rozhrania a toho, ako sa dá aktivovať, aby bola vnímavejšia ako nosná vlna genetickej mysle.

Študent: Ako to urobím?

Učiteľ: Pamätáte si, ako som povedal, že DNA môže spontánne nakonfigurovať štruktúry podobné červej diere?

Študent: Áno.

Učiteľ: Tieto štruktúry sú mimosmyslové a nezodpovedajú trojrozmerným konštrukciám časopriestoru. Stúpajú a klesajú vo svojich konfiguráciách v spontánnej reakcii na rôzne podnety.

Študent: Ako potvrdenia a mantry?

Učiteľ: Áno. Sú v jednom zmysle ako programovacie pody, pretože jedinec môže preprogramovať svoju bunkovú DNA takým spôsobom, že to zvyšuje ich intuíciu alebo prístup k genetickej mysli.

Študent: Ako sa to robí presne?

Učiteľ: Obraz štruktúry červej diery, jej nestálosti a spontánnosti, spôsobu, akým k tomu dochádza mimo trojrozmerných časopriestorových štruktúr, spôsobu vzájomnej výmeny energie, obrazu DNA ako medzidruhovej siete —Všetky tieto prvky zlepšujú váš obraz o procese.

Študent: Mám o tom koncepčný obraz, ale nie je to vôbec jasné.

Učiteľ: Nemôžete mať jasný mentálny obraz o niečom, čo funguje mimo časopriestorových štruktúr. Ak však porovnáte obrázok, ktorý máte teraz, s obrázkom pred desiatimi minútami, je nekonečne presnejší, nesúhlasíte?

Študent: Predpokladám, že som predtým nemal žiadny obrázok.

Učiteľ: Presne tak.

Študent: Tento koncepčný obraz – akýsi neurčitý – je pre mňa postačujúci?

Učiteľ: Nie. Musíte si to predstaviť vo svojej mysli a uvažovať o úžasnej mechanike tohto procesu. To, ako je DNA ako úponky nesmierne zložitého organizmu, ktorý energicky žije mimo ľudské telo, ale má aj trojrozmerné náprotivky, ktoré komunikujú, ukladajú a spracúvajú informácie, ktoré spočívajú väčšinou v intuitívnej štruktúre systému telo – srdce – myseľ.

Študent: Existuje však nejaké konkrétne slovo alebo zvuk, ktoré musím urobiť, aby som aktivoval alebo vylepšil môj príjem genetickej mysle?

Učiteľ: Ak máte počítač, ktorý nie je pripojený k sieti, čo je potrebné?

Študent: Port alebo pripojenie.

Učiteľ: A softvér?

Študent: Áno, nejaké rozhranie.

Učiteľ: A potrebujete heslo.

Študent: Niekedy.

Učiteľ: A prečo je v niektorých prípadoch potrebné heslo?

Študent: Pretože tieto informácie sú dôverné alebo majú byť prístupné iba určitým osobám.

Učiteľ: Môžete teda mať počítač, pripojenie a softvérové ​​rozhranie. Ak chcete získať tieto informácie, budete možno potrebovať heslo.

A čo informácie, ktoré sú dostupné každému bez hesla. Je to užitočné?

Študent: Môže byť.

Učiteľ: Ak môže každý získať tieto informácie, je to životne dôležité, silné a katalytické?

Študent: Myslím, že nie.

Učiteľ: Prečo?

Študent: Pretože to nie je chránené.

Učiteľ: Chápem. Najdôležitejšie a najsilnejšie informácie by teda boli zadržané všetkým ľuďom, pretože by sa nedali chrániť pred bezohľadnými jednotlivcami, ktorí by tieto informácie perverzovali a používali nesprávne?

Študent: Áno.

Učiteľ: Predstavte si, že každý človek v ľudskom druhu, bez ohľadu na vek alebo spoločenské postavenie, mal počítač. Každá osoba mala prístup k svojmu počítaču, ale iba niektorí mali pripojenie k sieti. Niektoré z nich mali softvérové ​​rozhranie. Z tejto skupiny malé percento vyvinulo obsah, ktorý je možné umiestniť do tejto siete, a z nich veľmi malá časť vytvorila obsah, ktorý by sa dal definovať ako inšpiratívny pre tých, ktorí sa do siete pustili.

Teraz vyššia autorita – nazvime to Boh – vloží informácie do tejto siete, ale chráni ich heslom. Komu podľa teba Boh poskytne heslo?

Študent: Skupina, ktorá vyvinula inšpiratívny obsah a má prístup k sieti.

Učiteľ: Na tejto analógii existuje pravda a je tu aj jemný podvod. Boh nemá záujem na ochrane pravdy o sieti DNA. Ľudia to robia sami.

Všetci ľudia majú „heslo“ s istotou, ako môžu dýchať, ale väčšina je presvedčená, že sú v skupine, ktorej chýba pripojenie k počítaču počítačom, takže sa ani nepokúšajú o prístup do siete. Malá časť tejto siete vie, že je chránená heslom.

Študent: Ale ak máme heslo, nepoužívame ho?

Učiteľ: Nevieme ako.

Študent: Prečo?

Učiteľ: Ako som už povedal, ľudstvo zabudlo na túto schopnosť, pretože sa viac ako formovanie a vývoj skupinového vedomia zaujíma o skúmanie individuálneho ega.

Študent: Môžete mi povedať, aké je toto heslo?

Učiteľ: Musíte mať koncepčný obraz a vo svojej mysli a srdci musíte mať zreteľne nasledujúce potvrdenie:

Som navždy spojený s mojimi bratmi a sestrami všetkých čias a vesmíru. To, čo vedia oni, viem. Čo nájdu oni, môžem nájsť. Čo z nich môže pochádzať. Pri všetkom, čo robím, sa môže myseľ mnohých držať nad mysľou jedného.

Študent: Toto je heslo?

Učiteľ: Je to zakódované potvrdenie. Aktivuje zónu rozhrania vo vás. Stimuluje spojenie medzi vami a genetickou mysľou ľudstva.

Študent: Ale heslo je niečo iné?

Učiteľ: Hľadáte kľúč na otočenie zámku, keď ste ešte nenašli dvere. Buď trpezlivý. Všetky záležitosti ducha sú procesom výmeny medzi svetom systému telo-srdce-myseľ a vnútornými rozmermi duše.

Zóna rozhrania je spojovacím mostom medzi vami a druhom. To, po čom túžite, je spojiť sa, nie izolovať. Ak chcete vykročiť vpred do skupinového vedomia, neposudzujte jeho nedokonalosť. Ponúknuť svoj talent tejto konsolidovanej bytosti, nie Bohu svojho obrazu.

Heslo je iba metaforou na prijatie tohto základného postoja a povolenie tejto autority vo vašom srdci a srdciach. Tento postoj musí mať vo vašej bytosti prvenstvo.

Študent: Ale nie je to tak už teraz?

Učiteľ: Podľa povahy vašich prvých vyjadrení v tomto dialógu to tak nie je.

Študent: Prečo? Čo som povedal, vďaka čomu je to také zrejmé?

Učiteľ: Pozerali ste sa na svojich spolužiakov ako na vyrušovanie pri štúdiu. Nepamätáš sa?

Študent: Vidím váš názor.

Učiteľ: Heslo nie je čarovné slovo ani mantra, ani potvrdenie. Jedná sa o stavbu, ktorá sa časom stane podstatou vašej postavy. Keď budete môcť citovať potvrdenie, ktoré som vám dal, a vo svojom srdci a mysli viete, že ste to skutočne prežili po dobu niekoľkých mesiacov, možno rokov, budete mať transparentný prístup k genetickej mysli, ktorú hľadáte.

Študent: Ďakujeme za pochopenie. Rozumiem tomu, čo som sa dnes prišiel naučiť. Ostáva mi len jedna otázka.

Učiteľ: Aká je vaša otázka?

Študent: Potvrdenie hovorí, že čokoľvek robím, môže sa mysl mnohých ľudí držať nad mysľou jedného. Nie je myseľ jedného človeka metaforou pre Prvý zdroj? A ak je to tak, prečo by som mal dôverovať genetickej mysli namiesto konečnému Stvoriteľovi všetkého života?

Učiteľ: Myseľ jedného ste vy. Prvý zdroj nie je mysľou jedného ani mysľou mnohých. Je to Myseľ všetkých … do tej miery, že sa Prvý zdroj dá označiť ako myseľ.

Študent: Takže myseľ mnohých je metaforou pre genetickú myseľ ľudstva?

Učiteľ: Áno. Je to starodávny pojem, ktorý je zakódovaný. Vaša DNA skutočne „počuje“ toto potvrdenie a výsledkom sú spontánne „červie diery“ spojenia.

Prvý zdroj a tí, ktorých znepokojuje vývojová cesta ľudstva, kódujú aspekt genetickej mysle ako nástroj užitočný pri objavení Veľkého portálu. Toto konkrétne potvrdenie je užitočné pri prístupe k tejto špecifickej časti genetickej mysle. Nie je to rezonančné vo všetkých aspektoch genetickej mysle.

Študent: Rozumiem. Ďakujem.

Učiteľ: Ste srdečne vítaní.

Spread the love

Môže sa Vám ešte páčiť...

0 0 hlasov
Article Rating
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
guest
0 Komentáre
Vložené spätné väzby
Zobraziť všetky komentáre
0
Boli by sme radi, keby ste nam napísali váš názorx
()
x