Thor Han: Zvyšujte svoju vibráciu

Zvyšujte svoju vibráciu

Thor Han z Galaktickej federácie svetov hovorí o tolerancii, zákone slobodnej voľby, novom kvantovom menovom systéme, Ummitoch a otvorenom kontakte

Telepatické spojene: Elena Danaan (19. marec 2021)

Preklad : Isiri

Elisa: Thor Han, je niečo, čo by sme mali robiť a nerobíme to alebo to nerobíme dosť dobre?“

Thor Han: „V prvom rade sa musíte postarať o to, že prestanete počúvať to, čo vás rozrušuje a že zistitíte, odkiaľ to pochádza. Musíte prestať hľadať odpovede mimo seba, lebo všetky už máte. Nastal čas udržiavať si od iných médií odstup, lebo to, čo potrebujete vedieť je veľmi jednoduché, je to vaša vlastná moc, ktorú máte. Doporučujem vám, aby ste nepočúvali všetok ten hluk okolo vás, všetky myšlienky vkladané do vašich sŕdc. Schválne som povedal sŕdc a nie hláv, lebo nimi spúšťajú vaše emócie. Manipulovaní ste hlavne prostredníctvom vašich emócií a preto by som vám pre vašu vlastnú bezpečnosť doporučil, aby ste sa nepokúšali zisťovať, čo nepotrebujete vedieť. Pretože pokiaľ to do vás vstupuje, vytvára to cestu ďalšiemu. Pokiaľ prijmete strach, ktorý je vám vysielaný, je to háčik, ktorý neustále otvára a vytvára spojenie s pôvodcom vysielania a pomocou tohto spojenia má na vás dosah čokoľvek. Odmietnite všetko, čo nepotrebujete vedieť. To je moja rada.“

Elisa: „To je dobrá rada. Mám informáciu, že toho nerobíme dosť. Je niečo, čo by sme mali obzvlášť robiť?“

Thor Han: „Musíte zotrvávať vo svojej moci a hlavne zvyšovať svoje vibrácie. A tým, že ich budete zvyšovať, zistíte, že sa nepotrebujete jeden s druhým dohadovať, že nepotrebujete medzi sebou bojovať a všímať si, čo vás rozdeľuje a miesto toho začnete hľadať zmierenie a to, čo vás spája. Každý sme iný a na mnohom sa nezhodneme, ale vo väčšom vesmírnom prostredí všetci zdieľame rovnaké vedomie. Nie sme tu preto, aby sme sa dohadovali, hoci dohadovanie odhaľuje, že jeden alebo druhý vo svojej mysli zablúdil, ale sme tu preto, aby sme sa prišli na to, ako sa máme zjednotiť a ako máme spolu vystupovať ako jedno vedomie. Prestaňte sa dohadovať a pokiaľ s niekým nesúhlasíte, je to preto, lebo nie ste dostatočne tolerantní. Musíte prijať, že ten, s ktorým nesúhlasíte, sa vydal inou cestou, ktorá je pre jeho vývoj nevyhnutná a jeho voľbu rešpektujte. Slobodná voľba je tým najvyšším vesmírnym zákonom a ten musíte rešpektovať a tiež trvať na tom, aby bola dodržovaná aj vaša slobodná voľba. Slobodná voľba je slobodné myslenie, slobodné rozhodovanie a slobodné konanie. Najskôr v sebe potrebujete nájsť mier a keď ho nájdete, dokážete byť v mieri aj so všetkým ostatným. A pokiaľ sa hneváte, skúste pochopiť, prečo sa hneváte a je to preto, lebo niečo vo vašom vnútri nie je v mieri. Vy ako druh, potrebujete nájsť mier, pretože vďaka mieru nastane zjednotenie a v jednote je vaša sila. Keď budete všetci zjednotení ako jeden jediný druh vašej planéty, aj napriek tomu, že ste fraktálmi mnohých ďalších druhov, ste jedineční rovnako ako my všetci a ako jedinečný druh budete vystupovať ako jeden celok. A keď sa všetci zjednotíte, nielen ľudia, ale aj všetky stvorenia a tým myslím, že už viac nebudete iné stvorenia loviť a ani ich zabíjať kvôli obžive, potom budete ako jeden. A potom sa vyviniete na ďalšiu úroveň svojej budúcnosti.“

Elisa: „Som rada, že to počujem a že nehovoríš, že by sme mali ísť protestovať, ale že všetko, čo máme robiť, je zvyšovať svoje vibrácie a pomáhať v tom aj ostatným a že z tohto chaosu sa dostaneme jedine pomocou lásky.“

Thor Han: „Máš úplnú pravdu. Ešte by som k tomu rád dodal, že pokiaľ bude celé ľudstvo v mieri vo vyššej frekvencii a vo vyššom stave vedomia, tak tí, čo usilujú o nižšie frekvencie, stratia záujem a zo svojej vlastnej vôle odídu a vy ako druh tento boj vyhráte. Nastane to iba týmto spôsobom. V tomto boji môžeme bojovať najviac ako len dokážeme, ale posledné rozhodnutie je na vás.“

Elisa: „Máš pravdu. Ďalšia otázka sa týka Eleninej knihy, v ktorej sa píše o rozsiahlej očiste s názvom „Búrka“. Vyhlásenie Trumpa, v ktorom hovoril o tichu pre búrkou, sa týka „Búrky“ zmienenej v Eleninej knihe?“

Thor Han: „Áno, na vašej planéte prebieha búrka na mnohých úrovniach, nielen na fyzickej, ale aj na éterickej, magnetickej a energetickej. Je to búrka za vaše oslobodenie, posledný boj za vašu slobodu, ako som to Elene opísal a ona to napísala do tejto knihy. Aj keď neviem, čo presne Trump povedal.“

Elisa: „Thor Han, keď na vás vedome myslíme, mentále aj emocionálne, tak to cítite?“

Thor Han: „Keď na mňa niekto myslí, tak nič konkrétne necítim, ale existuje niečo, čo by som vám priblížil ako vibračné vlny. Keď nám vysielate dobré úmysly, tak ich pomocou našich prístrojov zaznamenávame a nahrávame a vidíme ich ako zvyšovanie farebnej intenzity.“

Elisa: „Takže ich necítite, ale vďaka prístrojom ich vidíte.“

Thor han: „Áno, vidíme ich ako farby. A pokiaľ sa v rovnakom čase a s rovnakou myšlienkou spojíte viacerí, tak je to naozaj vidieť ako farby, ako viacfarebné vlny.“

Elisa: „Používa Galaktická federácia svetov magnetické mriežku Zeme na posielanie informácií do nášho kolektívneho vedomia?“

Thor Han: „Áno a robíme to už dlho.“

Elisa: „Akých učení by sme sa mali držať, ktoré sú najlepšie a najjednoduchšie na pochopenie?“

Thor Han: „Najlepšie učenie, ktorému dokážete všetci porozumieť, je to o vás samých. Objavte, kto ste, pretože spíte a nevidíte to. Pre váš druh je najväčšou výzvou na vlastné oči uvidieť, kto ste. Toto všetko sa týka vášho prebudenia, aby ste sa prebudili a skutočne uvideli, kto ste a keď to zistíte, tak uvidíte, že všetky vaše problémy budú mihnutím oka vyriešené.“

Elisa: „Nádherné, ďakujem. Môžeš nám niečo povedať o kvantovom finančnom systéme?“

Thor Han: „Viem toľko, že vaša mena sa zmení postupne a v krátkom čase a súčasne budete používať kov a tiež oveľa prepracovanejší menový koncept. Je ťažké to vysvetliť pomocou vašej slovnej zásoby, ale k tomu smerujete. Bude to holografický kvantový koncept, dal by sa popísať aj ako kvantový, ale pravdepodobne si pod tým pomenovaním budete predstavovať niečo iné, ten koncept bude multidimenzionálny, ale najskôr prejdete obdobím, kedy prestanene používať papierovú menu a miesto nej budete mať kovovovú. Zmena na kvantovový finančný systém nenastane zrazu, ale postupne. O novom finančnom systéme je navymýšľaných veľa nezmyslov, ktoré vás majú zmiasť a odviesť vašu pozornosť od toho, kde máte hľadať svoj vzostup, u vás samých a vo svojom vnútri. Mali by ste sa tým prestať zaoberať a sústrediť sa na svoju prácu, je to vaša jediná zodpovednosť ..ako zvyknete hovoriť na Terre.”

Elisa: „Ďalšia otázka znie, či budeme mať nejakých učiteľov, ktorí nás budú učiť novému vesmírnemu vedomiu, ako na príklad Ummitov, o ktorých si už povedal, že začínajú učiť naše deti.“

Thor Han: „Vy ste svojími vlastnými učiteľmi. Ummiti neučia iba vaše deti, ale učia celé ľudstvo a robia to tak, že sa pokúšajú kontaktovať vnímavých ľudí, aby im mohli odovzdať vedomosti. Ummiti prevzali zodpovednosť za vašu vedeckú výuku, pretože sú vám ju schopní veľmi dobre vysvetliť, tým ľuďom z Terry, ktorí sú ju schopní pochopiť. Ummiti to prijali ako svoju povinnosť pred Najvyššou radou federácie. Máme medzi sebou rozdelené úlohy a plníme ich ako najlepšie dokážeme. Ummiti budú pokračovať v učení ľudí dovtedy, kým nebudú na to schopní prísť sami. Potom to bude prepracované, pretože potom ľudia z terranského druhu na to dokážu prísť sami a to je cieľom. Ummiti iba poskytujú balíčky informácií a je na ľuďoch, aby si všetky tieto kúsky sami poskladali.“

Elisa: „Posledná otázka sa týka aliancie a toho, ako nás v budúcnosti ovplyvní.“

Thor Han: „Neviem akú alianciu máte na mysli, ale jediná aliancia, ktorá pomáha vašej planéte je Pozemská aliancia. Je to dohoda medzi niektorými vašími vojenskými silami a Galaktickou federáciou svetov. Nazýva sa Aliancia alebo Pozemská aliancia a zohľadňuje meno, ktorým nazývate vašu planétu. Je to jediná aliancia, ktorá pracuje pre vaše dobro.“

Elisa: „Rada by som sa uistila, že je všetkým tým, čo sledujú náš rozhovor, jasné, že to najdôležitejšie, čo máme robiť, je zvyšovať svoje vibrácie. Máš pre nás na zvyšovanie vibrácií nejaký návod?“

Thor Han: „Potrebujete sa odstrihnúť od pola vedomia, ktoré je znečistené temnými, ktorí doň vysielajú strach a zmätenie. Potrebujete objaviť kto ste a spojiť sa so svojou vnútornou bytosťou, so svojou pravou večnou nesmrteľnou bytosťou a keď sa s ňou raz spojíte, tak budete vo vyššej vibrácii, nájdete mier a už na vás nebude mať dosah nič z toho, čo vás v tom ruší. Prepojíte sa s kozmom a so všetkým, čo má vyššiu frekvenciu, pretože vaše vyššie bytosti, vaše duše, sú na týchto vyšších frekvenciách a vibráciách omnoho výkonnejšie. Preto sa potrebujete prepojiť sami so sebou, je to spôsob ako zvýšite svoju frekvenciu, ale je to aj radosť a šťastie a to aj vtedy, keď sa nachádzate uprostred búrky. Pretože keď viete, kto ste, ste šťastní, lebo poznáte svoju moc a všetko o čom ste si predtým mysleli, že je hrozivé, je vám už smiešne, takže keď ste sami sebou, už sa len umievate a vaša vibrácia je veľmi vysoká. Nie je to vibrácia na úrovni vášho avatara, ale na úrovni vašej duše. Vaša duša je extrémne neuveriteľne mocná a jedného dňa to pochopíte. Ešte sa zmienim o otvorenom kontakte, v konakte sa vami sme už veľmi dlho, už celé tisícročia. Pomáhame vám, pretože tú pomoc potrebujete. Boli sme pri vás vždy a pomáhame vám stále, ale tajne, bez toho, aby sme vám boli na očiach, pracujeme pod zemou a na obežnej dráhe, ale aj na povrchu vašej planéty. Posielame k vám druhy, ktoré od seba nerozoznáte. Ahel k vám prísť nemôžu, ale môžu k vám prísť druhy Ummit, Taal, Meton a Silosiáni, ale môj druh neuvidíte. Všetky tieto druhy vyzerajú ako vy a sú s vami, aby vám pomohli a spolupracovali s vami. Čo sa týka otvoreného kontaktu, tak ste ako deti, ktoré sa chcú dobre zabaviť a vidieť naše lode. Ale kým táto vojna bude trvať a kým na to váš terranský druh nebude pripravený, tak sa to nestane, pretože viac chaosu ani zmätenia už nepotrebujete. Potrebujete zmúdrieť a deň, kedy o to prestane žiadať, bude dňom, kedy na to budete pripravení. To sú moje posledné slová.“

Zdroj: https://www.facebook.com/groups/572274633472220/permalink/738275680205447/

Video: https://www.youtube.com/watch?v=YDQ7ToNywsw

Spread the love

Môže sa Vám ešte páčiť...

4.5 2 hlasov
Article Rating
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
guest
2 Komentáre
Najnovšie
Najstaršie Most Voted
Vložené spätné väzby
Zobraziť všetky komentáre
Zuzana
29. marca 2021 21:50

Je to úžasné, že nám pomáhajú vyspelé civilizácie💞 viem, že sa nám pozemstanom darí stále viac zvyšovať frekvencie🙏🙏

ZenSho
ZenSho
29. marca 2021 13:09

Tak to je. Moc dobré data. Ne, nejsou nové, ale jsou pravdivé a vlastně pro mnoho jedinců nové, proto je šiřte.

2
0
Boli by sme radi, keby ste nam napísali váš názorx
()
x