Proroctví k dnešku

2  Proroctví k dnešku od Abd Ru Shina (1875 – 1941)

Chci vám také vysvětlit, co bude probíhat, abyste skrze tyto týdny kráčeli vědomě. Avšak uvažte, že tímto věděním vzrůstá také vaše zodpovědnost! Pro každého člověka, který dnes žije na Zemi, je dána jeho dráha již od zrození tak, aby v této době, která nyní leží krátce před ním, byl podroben účinku určitých paprsků, které působí přípravně pro jeho konečný soud, jako poslední roztřídění, které rozhodne o jeho osudu. Tato doba trvá pro každého měsíce a nelze ji prožít jen v několika hodinách nebo dnech. Také jí nikdo nemůže uniknout. Nemůže být ani zadržena, ani odkloněna, také nemůže být ani o jedinou vteřinu oddálena! K tomuto účelu sem přichází shůry nově tlak Světla, který všechny tyto účinky vytváří a zesiluje tak mocně, že tomuto tlaku Světla neodolá žádný odpor, ať už je také sebepevnější a sebehouževnatější. Tak stojí každý člověk určitou dobu pod světelnou sprchou, která přichází ze všech stran a které je bezpodmínečně nucen čelit. Nemůže tomuto uniknout, nemůže se skrýt ani se tomu vyhnout. To všechno je nevyhnutelný prožitek! 

Tento děj chce ukázat váš obraz v opravdové podobě. Nejedná se jen o tlak, který každý člověk musí být schopen vydržet, nechce-li se pod ním zhroutit, nýbrž tento tlak je součástí života a učiní také všechno ostatní živoucím, probouzí vše k pohybu a nutí, aby se všechno díky jemu hýbalo a ukázalo se, co dřímá ve vaší podstatě. Takto budou prověřeny následující události v celém stvoření během jeho očisty, tak tomu současně bude i u jednotlivců, kteří z tohoto děje nemohou být vyloučeni, a které to dokonce zasáhne tím nejostřejším způsobem. Takto bude vše vzkříšené nebo probuzené ještě více posíleno, lhostejno, zda to bude to dobré nebo zlé. Vše zmohutní a naroste v tomto posílení!

Ale zlo vzdoruje jako jinorodé tomuto tlaku Světla a tak ve svém nárůstu posílí i svůj odpor, což ale způsobí bolest jen jemu samotnému, protože mocný tlak Světla neustoupí ani o vlásek. Zlo je tím nuceno si samo doslova rozbít hlavu, aby se zničilo zhroucením do sebe sama. Předávám vám ovšem jen obraz těchto událostí, ale přece je to skutečný děj a zlo bude nuceno samo sebe zničit ve všech částech a ve vlastním pohybu, který je takto silně podněcován tlakem Světla. Také všechny omyly a falešné názory budou vydány napospas sebezničení, protože nemohou dosáhnout žádného podporujícího spojení se Světlem.

Nyní si představte člověka, který v sobě nese mnoho slabostí, chyb a nehodlá je ani s vynaložením veškeré své síly odložit. U něj se pak nevyhnutelně projeví následek toho, že jeho pozemské tělo nebude vůbec schopno vydržet tyto mocné nárazy Světla a tak zahyne, tedy se také musí zhroutit, zatímco při méně úporných chybách bude pozemské tělo vystaveno jen lehčímu spolutrpění. Každého těla se to přirozeně dotkne vždy tam, kde jsou jeho slabá místa, které poskytují úporným chybám útočiště. U mnohých lidí budou tomuto účinku vystaveny mozkové buňky, čímž u mnohých dojde k pomatenosti myšlení, která se falešně nazývá pomateností ducha. Ve skutečnosti je to jen rozum, který je podroben zmatku, ale nikdy ne duch! Jen činnost pozemského mozku prodělává poruchy, protože pomatenost ducha není vůbec možná. S odložením těla následkem pozemské smrti zmizí také beze všeho chorobná pomatenost takovéhoto člověka. Právě v poruchách mozkové činnosti se ukážou hříchy mnohých škol, které přetěžovaly přední mozek mládeže věcmi, které vůbec nepotřebují k praktickému použití v jejich pozemském životě. Ješitnost a egoismus v tomto se staly neštěstím a zločinem; neboť pak nezůstala už síla ani čas k tomu, co je pro každého člověka nezbytné nutné a potřebné poznat: božskou vůli ve stvoření!

Yentl

Spread the love

Môže sa Vám ešte páčiť...

5 3 hlasov
Article Rating
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
guest
0 Komentáre
Vložené spätné väzby
Zobraziť všetky komentáre
0
Boli by sme radi, keby ste nam napísali váš názorx
()
x