METODY PŮSOBENÍ NA LIDSKÝ GENETICKÝ KÓD

METODY PŮSOBENÍ NA LIDSKÝ GENETICKÝ KÓD
Rok 1941, 22. června – začala Velká vlastenecká válka (druhá světová válka). V noci překročila německá vojska hranici Sovětského Svazu na území Běloruska. Proč právě v tuto dobu? Protože okultní službou Německa, v jehož vedení byli někteří tibetští mnichové (lámové), byla určena ta nejlepší doba pro začátek grandiózní operace na zničení vedruských potomků našeho národu, jinými slovy – Bílé civilizace Védů. Válku proti SSSR nevedlo pouze samotné Německo, ale byly to skoro všechny státy Evropy – Sovětský Svaz totiž napadly mezinárodní vojenské jednotky. V případě, že by to bylo pouze samotné Německo, tak by během šesti-osmi měsíců bylo toto německé národní vojsko poraženo a Německo by kapitulovalo. Zkrátka je to tak, že celý průmysl, tj. skoro všechny továrny evropských států vyráběly pro válku proti SSSR. A nebyly to jen továrny, ale i miliony mužů evropských států byli mobilizováni a odvezeni do války proti SSSR. Se Sovětským Svazem nebylo ve válce nacistické Německo, nýbrž celá mezinárodní Evropa. A tohle je velice důležité pochopit. To totiž hovoří o tom, že všechny státy jsou řízeny pouze z jednoho centra. Dokonce i samotný Sovětský Svaz je řízen z toho samého centra, jenže Stalinovi se tehdy podařilo částečně vyjít z pod kontroly těchto zřeců. Stalin byl na post prvního člověka právě post-revolučního Ruska připravován speciálními lidmi. Brala se při tom v úvahu i jeho těžká kriminální kariéra: na svých rukách měl totiž krev nevinných lidí. On a jeho soudruzi1 vykonávali takové činy, jako jsou loupeže v bankách a peníze se kradli opravdu pohádkové!

1 Slovo „soudruh“ je slovanského původu a znamenalo nejprve společník, druh ve společné věci. Význam slova se ale posunul v době komunistického režimu v Československu, kde byl nejen obvyklým oslovením mezi příslušníky komunistické strany, ale také povinným oslovením ve služebním styku, což novější jazykové slovníky označují za hlavní významy a původní již nezmiňují. Pozn. překladatele, zdroj wikipedie.

V těchto loupežích byli vždy ve spolupráci i vysocí činovníci policie a pracovníci samotných bank (revoluci v Rusku neudělali ani bolševikové ani Lenin, nýbrž úplně jiní lidé – ti lidé měli přístup do rodiny krále a též řídili stát), peníze z loupeže se pak prostě rozdělili mezi zloděje (aby bylo všechno věrohodné, přišlo při tom o život několik zaměstnanců ochrany i samotné banky), aby tzv. revolucionáři netloukli bídu.

Stalin byl neobyčejný člověk. Ovládal okultní znalosti natolik, aby se mohl vymanit z kontroly těch, kdo tohle všechno řídili. Revoluce je celkem vážný čin, je při ní třeba zaměstnat obrovské masy lidí. Budoucí přední postavy revolucí, které později povedou celé armády, byly připravovány v tajných centrech. Tyto armády budou vlastnit zbraně a vojáci musí být věrni právě těmto vedoucím postavám. Po lidech v těchto armádách je vyžadováno, aby položili život vždy, když se jedná o dosažení iluzorního cíle, zejména pak: světlé budoucnosti, šťastného a spravedlivého života všech lidí.

Zřeci byl vytvořen takový obraz světlé budoucnosti, kde nebudou utiskovaní ani utiskovatelé a všichni lidé si mezi sebou budou rovni. Ve skutečnosti však zřeci dobře věděli, že když vytvoří takovou iluzi, začnou tím ťukat na dveře lidské genetiky: na genetické úrovni, a ne pouze na ní, nýbrž i v ostatních strukturách lidských energií, je tento program zapsán – zřeci ho probouzeli k životu. A lidé, jako byl Lenin, Trocký, Zinověv, Sverdlov a jim podobní, s využitím okultní nauky, na tento genetický kód také působili. A tak milionové masy národu půjdou oddaně za nimi, aniž by měli strach z bolesti a záleželo jim na vlastních životech.

Lidská genetika – to je velmi silná zbraň. Jestliže se najde člověk, který umí určitým způsobem působit na psychiku nějakého člověka, tento člověk se poté stává robotem: je jím manipulováno, jeho rozhodování nepodléhá jemu samotnému, a, samozřejmě, že si to takový člověk vůbec neuvědomuje. Prakticky není schopen si to uvědomit, pokud se nachází pod vlivem působení.

Například Trocký, svým mistrným ovládáním své řeči, gestikulací rukou, intonací svého hlasu a osobním ohodnocením působil na pracující lid (v tuto jen velmi málo gramotnou dobu se takto působilo na podvědomí lidí: vypadalo to pak, jako kdyby byl tento člověk velmi vzdělaný, inteligentní a je možné mu plně důvěřovat). Hlas Trockého (pravým příjmením Branštejn) byl chraplavý, slova vyslovoval zřetelně a jasně. Energie jeho řeči byla bez požadavků a nenáročná, vyzývala u posluchačů respekt a důvěru. Tento člověk prošel velmi dobrým výcvikem na to, jak působit na genetický kód ruského člověka. Zejména mentalita ruských lidí jím byla velmi dobře prostudována. Tento výcvik absolvoval pomocí působení hypnózy. Také on sám uměl hypnotizovat a také toho využíval na svých vystoupeních. Po skončení jeho řeči na mýtinkách se tisíce dobrovolníků zapisovalo do rudé armády. V době trvání mýtinku byli v davu lidí vždy přítomni speciální agenti: v určité vzdálenosti od sebe vytvářeli energetické myšlenkové pole. A tak i lidé, kteří stáli velmi daleko od Trockého a fyzicky ho nemohli slyšet, se chodili po ukončení mýtinku, aniž potřebovali cokoli řečeného vyjasňovat, zapisovat jako dobrovolníci. Za pomoci lidí, kteří byli přítomni v davu (byli to jasnovidní lidé), procházela řeč Trockého, aniž by byla slyšitelná fyzickým uchem, přímo do podvědomí lidí v davu.

Všimněte si: vždycky nebo skoro vždycky byly na mýtinkách přítomny dechové kapely. Tyto kapely (dechovky) používaly nové hudební produkty, do kterých byly speciálně vycvičenými lidmi vloženy takové hudební inkluze, které působily na lidský genofond, a to přímo na ty části, které jsou odpovědné za vlastenectví – to se projevuje přáním vstoupit do boje nebo se účastnit v šarvátkách. Stalin ale využíval jasnovidných lidí i později: seděli po obvodu sálu, ve kterém on zrovna vystupoval. V hale to prostě vřelo od lásky ke svému přednímu představiteli a i ty nejobyčejnější fráze byly přijímány jako veliká slova, skoro jako by božské. To samé se dělo při vystoupeních Hitlera: ženy se do něho doslova zamilovávaly a chtěly rodit jeho děti. Zřeci si byli takových technik nejen vědomi, nýbrž je i používali vždy, když bylo třeba ovládat národem.

Co je to hudba, která má určitý rytmus? To znamená jen to, když podvědomí začne pracovat, aniž by se nějakým způsobem dotýkalo vědomí. Tahle kombinace vznikne v případě, když jsou přítomni speciálně připravení jasnovidní lidé. To znamená, že v ostatních případech je informace přijímána přes vědomí. Ale hudba do člověka nevstupuje přes vědomí, leč vědomí se vyhýbá a postupuje přímo do podvědomí. Proto je hudba taková informace, která člověka tvoří, člověk je hudbou do určité míry řízen.

Například, když člověk poslouchá nějakou hudbu (motiv, rytmus) po určitou dobu (hodinu nebo dvě), potom vstane a začne dělat nějakou určitou činnost. Myslí si, že je to jeho přání. Ale ve skutečnosti tohle přání vytvořila hudba, kterou tento člověk poslouchal. Informace, která do člověka vchází přes vědomí, zůstává pod jeho kontrolou. Ale informace, která se dostává přímo do podvědomí – sama kontroluje daného člověka, ona ho vlastně nutí dělat určité skutky. V době vládnutí Hitlera v Německu bylo napsáno velké množství pochodů. Tato hudba nevytváří v člověku přání nakloněné k mírové a tvořivé práci, ale nutí jednotlivce řadit se do průvodu a strukturovaným pochodem se účastnit nějakých bojových operací.

Zde máme druhý příklad. V carském Rusku byl velmi populární „Slovanský Marš“: působil tehdy na duši ruských vojáků (a působí i dnes), vyvolával vlnu patriotické lásky ke své Vlasti a vzbuzoval přání bránit ji. Tento Marš byl napsán ruským generálem. Generál hrál na hudební nástroje, a to sedmi strunnou kytaru, třířadou harmoniku, balalajku. Zde je popis toho, jak byl tento Marš napsán.

Psal se rok 1905 a byla rusko-japonská válka, Port-Artur. Japonci se vylodili na břeh a začali útočit na ruská vojska, Rusové ustupovali. Právě tento generál – ruský člověk, měl obrovskou odvahu a kuráží, mohl v ty nejnebezpečnější chvíle boje dělat takové věci, které hraničily s bláznovstvím. Třeba když šli Rusové do bajonetového útoku, měli Japonci na frontě proti nim velké množství samurajů sebevrahů, tzv. kamikadze, kteří bojovali zvláště zlomyslně. Generál nebyl zrovna v prvních řadách své jednotky. Když uviděl, že se vojáci velmi dlouho nemohou probít skrz japonské bojové řady, běžel přímo do těch míst. I za rychlého běhu si všiml zmasakrovaných těl svých zabitých vojáků. V tu chvíli v něm začala vařit krev a jeho vojenský duch překryl pocit strachu pudem sebezáchovy. Právě v tento okamžik v sobě uslyšel jakýsi hudební rytmus. V pravé ruce držel šašku, z boty vytáhl nůž, který držel v levé ruce a beze strachu se vrhnul do největšího shluku japonských vojáků. Ruští vojáci, kteří se v tu chvíli nacházeli za jeho zády, viděli zhruba tohle: generál začal svým tělem houpat do stran, jeho pohyb nebyl příliš rychlým, ale obdivuhodně jemným a dokonce na pohled hezkým, přitom každý úder šašky nebo nože dosáhl svého cíle – Japonci se káceli mrtvými k zemi. Jeho dva pořádky jako by pocítili nějaký rytmus, vedli boj klidně, přiměřeně a jemně. Řetězová reakce však pokračovala. Vojáci, kteří byli v tu chvíli vedle, jeden za druhým ten rytmus přebírali. Došlo k tomu neúmyslně, tedy na úrovni podvědomí – genetický kód zapracoval: už desítky vojáků ve stejném rytmu ničili živoucí sílu nepřítele. Během 15-20 minut už celá rota ruských vojáků, jako jediný organizmus, pravidelně a důvěryhodně vedla vítězný boj s protivníkem, aniž by při tom bylo slyšet nějaký hlas (nebylo slyšet žádné povely oficírů nebo snad výkřiky vojáků). Tímhle postupem se tato fronta během několika hodin vyčistila od nepřítele. Generál utrpěl zranění, i když jen bezvýznamná. Po boji, když se vrátili do svých zákopů, zahrál motiv, který slyšel ve své hlavě v době boje, na harmoniku – to byl právě budoucí marš „Slovanské Rozloučení“.

Z vojenského orchestru známý muzikant napsal tento motiv do not. Motiv „Slovanský Marš“, bohužel, ztratil hlavní, a to zejména ty nejdůležitější energetické rytmické pasáže, ze kterých je sestaven genetický kód Vedrusů. Generál totiž neuměl předat tento rytmus celý, přesně tak, jak ho slyšel ve své hlavě, k tomu ho částečně pozměnili ještě i muzikanti, ale i tak až do dnešních dob vzrušuje duše Slovanů. Tak to je rytmus. A tento rytmus existuje ve Vesmíru. Každý národ má svůj rytmus.

Jeden z nejdůležitějších kódů národů, které využívají zřeci – přes hudební státní doprovod (nějakého národu). I dnes existuje v Rusku hudební pozadí, které má úkol blokovat. Zdálo by se, že existuje různá hudba: symfonická, estrádní, samozřejmě i rok, pop, blůz atd. Jenže ta hudba je většinou napsána v takovém stylu, že působí jako „uspávadlo“, tedy že blokuje genetiku toho či jiného národu. Takový blok nedovoluje danému národu pochopit například to, že dochází k rozkrádání jeho bohatství, že se z jeho domu vynáší všechno, co patří jemu – jinými slovy, že je Rusko okrádáno a jeho národy žebrají.

V hudebním vyjádření (působení) existují pro ruský národ tři základní elementy: noty, akordy a slovosled. Například slovosled této písně: „Studničko, studničko, dej vody napít, studničko, studničko, dej doušek nebe“. Tato fráze vyjadřuje na podvědomé úrovni bezmocnost: „dejte mi…, sám to nezvládnu“ – to vytváří blok, protože hudba okamžitě působí na podvědomé úrovni, vědomé úrovni se vyhýbá. Existují pozitivní písně, kterými se dá tento blok odstranit, ale těch je jen velmi málo.

Dále tu je náboženství. Například fráze této modlitby: „Ježíši Kriste, syne boží, smiluj se nade mnou hříšným“. Člověk zde vyjadřuje, že je hříšník a prosí o svoje smilování. To je ovšem také blok. Co vytváří tato modlitba? Jako by o sobě člověk – hříšník řekl: dělejte si se mnou, co chcete, jen se nade mnou smilujte. Ještě jeden příklad.

Anglická hudební skupina „Beatles“ měla na svých koncertech obrovský úspěch: posluchači upadali do transu, doslova šíleli a po koncertě se rozbíhali po ulicích, doslova v divokém vzrušení. A proč se to vlastně vůbec dělo? Do jejich muziky byla včleněna pouze jedna nota od Johna Lennona (takové noty jsou známé mezi zřeci a posvěcenými lidmi). Zejména proto byl John Lennon zavražděný, zejména pro svoji hudbu.

A za co zabili Igora Talkova2? Nebylo to pro to, o čem pojednávali jeho písně, ani pro textový obsah, nýbrž za hudební obsah. Síly temna (jejich posvěcení lidé) našli v hudbě Talkova neznámé (neobyčejné) hudební zvláštnosti. Došlo jim totiž, že přehráváním těchto zvláštností získá tento umělec velikou populárnost. Představitelé temných sil si uvědomili, že během určité doby může Talkov napsat hudbu, která bude rezonovat s genetickým kódem jeho národu, a tehdy se tento národ začne postupně probouzet.

2 Igor Vladimírovič Talkov (4. Listopad 1956, Tulská oblast – 6. Říjen 1991, Sankt Petěrburg) — ruský a sovětský zpěvák, skladatel, básník, herec. Spolupracoval se skupinami „Aprel‘“, „Kalejdoskop“ a „Elektroklub“. Po vystoupení s písní „Чистые пруды“ (Čisté rybníky) na festivale „Píseň roku“ se stal známým jako lyrický hudebník. Pro hraní svých vlastních písní I. Talkov v r. 1987 založil skupinu „Спасательный круг“ (Záchranné kolo), se kterou jel na koncert, která měla program složený ze dvou částí: sociální písně a lyrika. Pozn. překladatele uvolňovat od kontroly systému – matrice zřeců se tím zlomí a přestane působit. Proto se vždy „podporují“ muzikanti a zpěváci, kteří zůstávají pod kontrolou této matrice.

Za sovětských dob bylo v každém bytě a domě přítomno svazové rádio, ze kterého vycházelo určité pozadí, které působilo na psychiku. Lidé, zpracovaní takovým hudebním doprovodem, byli svojí psychikou pod kontrolou systému: veškeré plány strany byly přijímány se souhlasem a lidé na vedoucích postech strany byli těmi nejlepšími lidmi, kteří se nacházeli v nedosažitelných výškách pro obyčejného člověka, který se cítil nicotným, malým a slabým jako komár.

Z knihy Bělovodí – Bílé Védy
Autor: Alexandr Savrasov
Z edice knih Vědění prvopočátků

Yentl

Spread the love

Môže sa Vám ešte páčiť...

5 2 hlasov
Article Rating
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
guest
0 Komentáre
Vložené spätné väzby
Zobraziť všetky komentáre
0
Boli by sme radi, keby ste nam napísali váš názorx
()
x