Aký dátum na odchod asi vyberú?

🤔🤔🤔🤔 Ktery datum asi vyberou pro oficialni odchod Betynky????….. 🤔🤔 5.-7. zari???? aby odpoutali pozoznost od 11.9.???? 🤷‍♀️
Prelozila: Jana Kiara

📌 Satanistický / thelemitický sváteční kalendář
Budiž předem řečeno, že tu shromažďuji svátky z rozdílných zdrojů a veřejného kalendáře uskupení. Tyto svátky se slaví v různých uskupeních, z různých důvodů, ve zde uvedených dnech. V závislosti na skupině nebo frakci se liší důvody a svátky. Ne každá skupina/frakce slaví v tytéž dny a stejným způsobem. Dále byly přidány pro určité úrovně oslavované vysoké magie, thelemity, theology…které jsou slaveny v určitých okruzích. Nejsou naopak uvedeny svátky, které se rok od roku mění. Sem patří např. úplněk, nov, modrý měsíc…
Důležité: Protože se ale tento kalendář vztahuje na různá uskupení, různé druhy víry a různé jednoty, nemůže a nebude každý zde zmíněný svátek mít souvislost s tvými zkušenostmi.
Upozornění pro citlivé povahy – bude to ostré.

V praxi satanistických rituálů a magie dostávají určité svátky s jejich oslavami zvláštní význam. V této souvislosti je překvapivé, že satanistické oslavy se vztahují jak k oslavám tradičních křesťanských svátků, času a vzpomínkových dnů, jakož i oslavám lidových zvyků a údajných keltských tradic. Při tom dochází často k zesměšňování křesťanských obsahů svátků.
Roční kalendář začíná 31.října/1.listopadu (Samhain) a říká se mu čarodějnický nový rok. Nelze také přehlédnout, že kalendář ve všech okultních ideologiích koresponduje s dobou zrání / plodnosti.
V keltských tradicích hrály významnou roli v rozdělování času noci, podobně jako v Izraeli, kde končí den západem slunce a začíná v předvečer dalšího dne. Pro satanistický kalendář mají předvečery a noci proto zvláštní význam, protože se většinou jedná o „temné“ rituály, zasvěcené noci a tmě. Jelikož se konají „mezi dny“, je potřeba akceptovat datování často s určitou tolerancí.
Další rituály se vztahují k narozeninám. Satanisté používají tuto dobu, aby zneužívali oslavence. Mimoto má úplněk zvláštní význam při rituálních obětech a sexuálních orgiích. Nyní ale člověk nesmí propadnout mylné představě, že každý z uvedených svátků a oslav, uvedených v kalendáři, hraje zásadní roli. Také naštěstí není jisté, že jsou rituály, o jejichž teorii se zde píše, v současné době prováděny v praxi. Kalendář má sloužit jako pomůcka, aby bylo možno zařadit chování možných členů a symbolů při určitých rituálech. Satanistické značky, interpretace a rituály jsou psány kurzívou.
1.leden Svátek nového roku, osmý den od Vánoc: pojmenování JESU. Svátek světla. Nový rok v sobě skrývá podle lidové víry špatné zkušenosti, je to doba duchů. Domy jsou vykuřovány kvůli ochraně. Jsou prováděny obřady plodnosti. Říká se: Jak na nový rok, tak po celý rok.
Panův den: Pan je podle řecké mytologie bůh lesa a přírody. Poskytuje ochranu stádu. Přinášejí se mu oběti.
7.leden : Den sv. WInebalda. Svátek krve. Zvířecí a lidské oběti, dívek mezi 7 a 17 lety. Hledání lidských a zvířecích obětí za účelem zmrzačení. Není známo, odkud pochází jméno Sv.Winebald. Ve staré irské církvi je sv. Brannoc, v jehož okolí se za nositele moudrosti považuje prase, jinak je zmíněn sv.Valentin z Passau.
17.leden. Satanistický svátek. Orální a vaginální sex. Sv.Antonius, otec mnich v Horním Egyptě, bojovník proti démonickým pokušením, patron nemocných Antoniovou horečkou, neléčitelnou nemocí, která vede k zešílení a je způsobena námelem.
20.leden Předvečer sv.Agnes Svátek čarodějnic. Praktikuje se pravdomluvectví. Svatá Agnes, jedna z nejoblíbenějších svatých v Německu, jejíž cudnost byla podle legendy chráněna jejím nastávajícím, samotným Kristem. Zemřela mečem jako mučednice. Byla dávána jako příklad mladým pannám. Patronka dětí. Dívky věřily, že v noci před sv.Agnes uvidí ve své budoucnosti manžela. Takže novoroční přání platila až do dne sv.Agnes.
20.-27.leden Doba přípravy obětin. Unášení lidí, jejich zavírání, obětní ceremoniály. Sexuální orgie, oběti žen a dětí. Konverze sv.apoštola Pauluse.
28.leden: Oslava na počest úmrtí Carola Magna (Karel Veliký)
2.únor: Marie Lichtmess. Přinášejí se zvířecí a lidské oběti, praktikují se sexuální rituály, sexuální styk s dívkami 7-17 let i se zvířaty. Zdravení jara na severní polokouli. Mše za světlo, které je důležité pro plodnost polí. Při mši se v klášterech žehná svíčkám, které mají ochrannou moc před nepřízní počasí. Dům je chráněn před čarodějnou mocí. Děti narozené v tento den odnese sv.Maria podle lidové pověry zase brzy ze světa. Předkřesťansky je to „přeměna bohyně z matky na pannu“.

 1. Únor. Svátek na počest Richarda Wagnera
 2. Unor: sv-. Valentyn
 3. Únor: svátek na počest Giordana Bruna
 4. Unor: den sv. Walpurgy. Krevní mše, obětí zvířat. Slaví se úmrtí sv. Walpurgy, která přišla z Anglie s Bonifacem. Je to patrona rolníků a zemědělců, je povolavana ke kousnutí psem, kašli a vzteklině.
 5. Brezen: Sv. EICHARDT: Krevní mše, pití lidské a zvířecí krve, vzdavani holdu démonů, čarodějnický sabat.
 6. Brezen: oslava Lao Tzu
 7. Brezen: Oslava na počest Jacoba Burgunda a Molensis de Martyer
 8. Brezen: Oslava na počest Dionysa. Bůh plodnosti a extaze.
  20.breyen: Extra rituál. Tento den znamená sjednocení bohu dne a noci. Den roku začíná Aeonem Hora a1904. Toto datum znamená také začátek thelemickeho nového roku.
 9. März: Fest zu Ehren Dionysos.
  Gott der Fruchtbarkeit und Ekstase.
 10. Brezen: oslava Wolfganga Goetha.
 11. Brezen: Začátek Jara. Velká oslava plodnosti, sexuální styk, nehledě na věk a pohlaví. Obětování zvířat a lidi.
 12. Březen Svátek zvířat. Sestnactilete divky se stávají ve svatebním rituálu manzelkami satana. Je to předvečer svátku oznámení narození Pana. Devět měsíců před Vánocemi. Duben hraje v kalendáři zvláštní roli, nejen kvůli největším křesťanským svátkům, ale také ekvivalent mnoha satanistickych svátku a rituálů případná na tu dobu. Datování svatého týdne a Velikonoc je závislé na prvním jarním úplňku. V tradici luteránské církve je to čtyřdenní svátek ve významu oslavy příchodu Jara.
 13. Brezen: Priapus. Řecka mytologie. Priapus byl synem Arodity a Dionyse. Bůh plodnosti.
 14. Brezen: Den sv. Mohameda
 15. Až 10. Duben: thelemitsky svátek. Oslava knihy Alaistera Crowleyho. Třídenní svátek. Čtení tři kapitol práv a zákonů. V těchto dnech obdržel Alaister tři kapitoly Knihy zákonů. Tento svátek se oslavuje čtením kapitol.
 16. duben: oslava na počest Francise Bacona, lorda Verulam, Rabelais.
 17. Duben: oslava na počest Swimburny.
  Bezbožný čtvrtek, páteční kar, výsměch Kristově smrti a ženské obětí. Karová sobota. Předvečer velikonoční svátků, lidské a zvířecí oběti. Také dětské oběti. Pak se tři dny postí a zpívá. Půst po Velikonočních znamená zamítnutí Kristova zmrtvýchvstání. Křesťanský je pusť před popelecni středou, az do Soboty, tedy před Velikonocemi.
 18. Az 26. Duben: Příprava na velkou oběť. Ceremoniál přípravy oběti.
 19. Duben: oslava na počest rytíře Richarda Payna.
 20. Duben: předvečer dne Marka Evangelisty. Sběr bylin a kvetoucích rostlin. Markův den má zvláštní význam pro zemědělství, držely se litanie. Litanie maiores je průvod nově založený papežem
  25.duben svátek duchů
  26.-30.duben Velká oběť, doba Beltainu (staré Irsko)
  30.duben Walpuržina noc. Svátek satana. Nejdůležitější satanistický svátek. Obětují se dívky mezi 1 rokem a 25 lety. V regionu Harz se udržuje čarodějnická noc dodnes jako turistická atrakce. O Walpuržině noci se podle lidové pověry probouzejí duchové a účinek mají všechny druhy magie. Ve Würzburgu, říká se, projíždí čert v kočáře městem, zní podzemní zvony, Saala si žádá svoji oběť.
  1.květen a noc před tímto dnem jsou oznamovány (zveřejňovány, udávány) čarodějnice, dům i dvůr musí být chráněny ochrannými prostředky. Když na Walpuržinu noc prší, bude dobrý rok. Když má člověk nějakou tělesnou vadu, jde před 11. Hodinou na nějakou křižovatku, nechá tam své postižení a čarodějnice si ho odnesou do Blocksbergu, svého hradu.
 21. květen: Den svaté Walpurgy. Beltan, Beltain, Beltene. Začátek letní poloviny roku. Krevní rituály, oslavy keltského svátku, rozmnožovací rituály (zavádění semene do vagíny), nejdůležitější čarodějnický svátek. Ohnivý rituál druidů, zavedení čarodějnického sabatu. Už druidové prováděli zaříkávání, aby ochránili dobytek před nemocemi. Noc před 30. Dubnem na 1. Května a 1. Květen jsou směs z dobrého a špatného, spoj mezi ročními obdobími. V tomto spoji se plní milostné věštby a věštby o smrti. Elfové se přesouvají z jejich světa do pozemské přírody (odpovídá 1. Říjnu).
  8.květen Svátek na počest Paula Gaugina
  18.květen: Svátek na počest Eliáše Asmole
  Konec května, začátek června: Tělo kristovo (svátek těla a krve kristovy) ve čtvrtek po trojiční neděli (neděle po Letnicích, tedy závisí na Velikonocích, jelikož Letnice jsou 50. Den po Velikonocích). Zesměšňování těla a krve Krista (obrácení obsahu svátku).
 22. květen: oslava Herma (Hermes)
 23. květen: Oslava Siddhartha
 24. květen: oslava Aphonse Louise Costanta
 25. červen: oslava na počest Carla Kellnera
 26. červen: oslava – svatý Basilides
 27. červen: oslava na počest – Ludovicus Rex Bavariae
 28. červen: začátek léta. Všeobecný svátek, sexuální styk mezi všemi, jako Sodomie, zvířecí a lidské oběti. Thelemický svátek – Den Ipsissimus (Ipsissimus je nejvyšší stupeň zasvěcení v systému zlatého soumraku a řádu vrány. Je to dokonalé JÁ ve své vlastní svobodě).
  23/24 červen: Doba letního slunovratu. Svátek, magické rituály, noc sv. Jonanna.
 29. červen Svátek narození Johanna Křtitele (tradice v luteránské církvi – svátek čtyř ročních období na počátku léta). Vyvolávání slunce, den zázraků a svátek. Přírodní Slunce dosahuje nejvyššího bodu a od tohoto dne začíná klesat. Pozornost se obrací ke Kristu, nebeskému slunci, jehož předchůdce Johannes je Janův oheň (Johannův oheň). Rozšířeno zejména ve Skandinávii.
  Svátek sv. Jana – nejvyšší svátek moderních svobodných zednářů (založen 1717).
 30. červen: svátek na počest Andrey
 31. červen: svátek na počest Simona Maguse
 32. červenec: Satanova sváteční noc. Sexuální spojení se satanem a jeho příslušníky. Zneužívání nezletilých dívek, zvláště pannen. Sbírání bylin.
 33. červenec: svátek nanebevzetí Marie
  10.červenec: Bezbožný den Palladia. Čtení starých satanistických rituálních knih (Palladium=svatyně, svatý obraz, původně božský obraz – kultovní obraz Pallas Atheny).
 34. červenec: Svátek – Grady Louis McMurtry
  17-27.červenec: Obětování novorozeného mužského potomstva. Společenství z masa a krve. Únosy, příprava oběti na velkou oběť. Únosy a ceremoniální přípravy.
 35. červenec: Svátek – mág Krishna
  20-27.červenec: Příprava velké oběti, unášení dětí, příprava, doba žní.
  25.červenec: Apoštol Jakobus. Satanistický svátek, příprava svátku obětin. Sv. Jakob byl uctíván jako apoštol a mučedník, stejně jako Pilger (legenda o zázračné cestě jeho rakve do Compostelly a s ní související zjevení jako bojovníci proti Maurům ve Španělsku). Vyvolávání za účelem prospěchu a hojnosti. Začíná dnem žní.
  26/27 červenec: Pět týdnů a jeden den po letním slunovratu. Orální a vaginální styk. Obětování žen a dětí.
  1.srpen: Lammas (začátek žní, staré Irsko). Zvířecí a lidské oběti. Lammas označuje přelom z léta do podzimmu. Lammas znamená „loaf mass“, tedy bochník, jako svátek čerstvého chleba. Jiný výklad je Lugnasad a kelstský svátek Bůh Lug. Thelemický svátek „Svátek vody a života“ (krve a plodnosti).
  3.srpen: Satanistický svátek. Zneužívání dívek mezi 1 rokem a 17 lety. Pravděpodobně se vztahuje k 1. Srpnu.
 36. srpen: Svátek – sv. Tahuti
  12.srpen: Svátek proroka a jeho ženy. První noc proroka a jeho ženy (12.srpen). Tento den v roce 1903 si Aleister Crowley bral svou první ženu Rose Kelly. Rosse hrála významnou roli při inauguraci Aeonu a přijetí Knihy zákona. Také svátek Willama Blakea a Herakla.
  13.srpen: Svátek – Hippolytus.
  18.srpen: svátek – Roderic z Borgia a papež Alexander VI.
  24.srpen: apoštol Bartoloměj. Sbírání bylin, svátek s ohni. Bartoloměj měl v Indii a Arménii vyhlásit Evangelium, tam zemřel mučednickou smrtí. Je uctíván jako pomocník při nemocech.
  25.srpen: svátek – Nietzsche.
  29.srpen: Svátek – Ulrich von Hutten
 37. září: svátek – mág Mosheh
  5.-7.září: Satanova svatba, svatba zvířat (apokalypsa), sexuální a krevní rituály, zneužívání dívek pod 21 jet. Svatby panen se satanem.
  20.září: půlnoční mše. Zneužívání dívek pod 21 let. Předvečer podzimního quinoktika a dne apoštola a evangelisty Matyáše.
  21.září: thelemický svátek Thotha= bůh poznání a moudrosti.. Svátek – Virgilius.
  23.září: Podzimní quinoktikum. Vyrovnání dne a noci (datum se liší každý rok). Sexuální styk všech, zvířecí a lidské oběti. Také svátek na počest Paracelsa.
  29.září: Michaelova mše, svátek archanděla Michaela a jeho andělů.
 38. října: Mše za Crowleyho (Aleistera).
 39. říjen: Oslava Sira Richarda Francise Burtona.
  13-29.říjen: Příprava velké oběti. Únosy dětí pro přípravu ceremoniálu. Doba Samhainu. Svatý večer. Satanistické oslavy s každodenním obětováním.
 40. říjen: Svátek – Geratd Encausse a Karl Johannes Germer.
 41. říjen: pět týdnů a jeden den po podzimním quinoktiku. Orální a vaginální styk, obětování žen a dětí.
 42. říjen: svátek – Theodor Reuss.
  29-30.říjen: Svatý večer, svátek krve. Satanistické oslavy s obětováním každý den, sexuální styk všech.
  30.říjen: předvečer Halloweenu. Všechny svaté šťávy. Thelemický svátek, svátek ohně a smrti. Doba překročení Abysse, zničení Ega a Rozumu. Noc času. Vše existující se spálí. Zůstane popel.
  31.říjen: Halloween. Krevní a sexuální rituály, sexuální spojení se satanem, démony a dalšími členy. Zvířecí a lidské oběti. V lidových pověrách je tento den slaven v přestrojení za mrtvé. Mrtví jsou pohoštěni. Jde o odlišení sil chaosu. Plodnost a život ale vítězí. Noc všech svatých, Halloween, krevní a sexuální rituály, oslavy, velký sabbath, mrtví se tuto noc vracejí na zemi, sjednocení se satanem, démony a dalšími bytostmi, zvířecí a lidské oběti, začátek keltského nového roku. Temná polovina roku.
  1.a 2.listopadu: Všech svatých. Satanistický svátek, oslavování smrti, obětování lidí. Samhain-začátek roku. Začíná doba temna. Noc před tímto dnem je považována za nadčasovou, je zrušeno oddělení člověka od onoho světa. Na svět se derou postavy z onoho světa, o Samhainu umírají hrdinové. Temnota přichází. Elfové se stahují z tohoto světa do onoho světa /ekvivalent k 1.květnu/. Liturgicky je 1.listopad Všech svatých dnem vzpomínek na zemřelé, svaté všech dob, všech duší.
  1.-6.listopad: Isis hledá 6 dní po oddělení od Osirise. Vzkříšení Osirise.
  4.listopad: Satanistický svátek. Zneužívání dívek 1-17 let. Pravděpodobně vznikl ve vztahu k 1.listopadu.
  7.listopad: Znovuzrození Osirise.
  13.listopad: svátek na počest Osirise.
  17.listopad: svátek Jacoba Boehma.
  18.listopad: svátek Adama Weishaupta.
  25.listopad: Svátek – Sir Edward Kelly.
  1.prosinec: svátek – smrt Aleistera Crowleyho
  12-19.prosinec: zvířecí oběti, pohřbívání lidí zaživa, oslava temných časů.
  13.prosinec: svátek – Frederick of Hohenstaufen.
  19-23.prosinec: únosy, příprava obětí.
  20-23.prosinec: Uctívání satana, sexuální rituály, svátek čarodějnic, Vánoce, zimní slunovrat.
  21.prosinec: apoštol Thomas, zimní slunovrat. Ohně, zvířecí a lidské oběti. Nejkratší den roku byl považován za vhodný pro věštění budoucnosti, za nešťastný den, kdy byl Lucifer vyhozen z nebe. Tento den se dalo upsat čertu, který obcházel kolem. Vykuřovaly se domy a stáje, odtud pramení název „Den kouře“. Velký Sabbath.
  22.prosinec: předvečer oslavy Krista. Démonický večer. Oslava smutečního večera kvůli narození Krista. Sexuální styk všech, zvířecí a lidské oběti. (Tradice luteránské církve: Vánoce jako čtyřdenní svátek počátku zimy. ) Části těl novorozených chlapců jako dárek.
  29.prosinec: oslava-Miguel de Molinos.
  Svátky, stejně jako jazyk daného kalendáře, jsou staré a podtrhují staleté tradice, svátky, včetně bestiálních dětských obětí. Pachatelé – vzpomeňte si na Xavase a řadu dalších – obvykle nemají ďáblovy rohy, ale nosí obleky a róby, tedy zastávají nejvyšší občanské profese. V těchto kalendářích můžete znovu vidět, jak se uvádí i ve vědecké literatuře, jak jsou satanisté posedlí sexualitou (S/M, BDSM), stejně jako tělesnými tekutinami (krev, sperma, moč), jak se podrobně popisuje i v odborné literatuře o rituálním zneužívání nebo v uměleckých dílech Kim Noble, samotné oběti ovládání mysli a rituálního zneužívání na základě traumatu. Také Paolo Coelho skicoval ve svém románu „11 minut“ např. životopis brazilské prostitutky Marie nejen BSDM, ale i mučení, zabíjení, oběti. Detailně popisoval moc-bezmoc, sadomasochismus, mučení, zabíjení „nehodnotných“ životů, především rituály odnětí viny jako tajné iniciační rituály, velké lákadlo pro tyto skupiny lidí. Na základě bestiálního zabíjení především dětí si můžete představit, jak je dokumentováno i v odborné literatuře, kolik pachatelů by se chtělo z toho všeho vymanit, ale nemohou, protože jsou kompromitovatelní pomocí fotek a nahrávek, které jsou v rukou satanistů/psychopatů. Pokuste se tyto svátky oslavit raději duchovně a pozvěte ostatní, aby se připojili.
  Jako další důsledek všeho se projevuje mužské šílenství celé sítě, kde jsou znovu a znovu legálně obhajovány stereotypy ženskosti (čarodějnice-děvka-svatá), ženskost má být zničena, podmaněna,posedlost satanistů/psychopatů, křítení, mezigenerační dynastie se navzájem kříží mezi sebou, přičemž ženy jsou používány pouze jako rodičky, chovatelky, mohou být vydírány otcovstvím, které většinou neznají. V literatuře často zmiňované vyměňování vlastních dětí, především mezi původními ilumináty a jejich následovníky – zpravují o tom především Fritz Springmeier, John Todd nebo Svali – lze lépe pochopit mezigenerační chov. Pokrevní svazky tak zůstavají podřízené satanistům, jejich cílům. Zejména zlomené srdce, které nenajde úlevu, umožňuje snadnější odlidštění, dokáže mučit nebo se nechá mučit. Ještě zmiňme anglickou specialistku: „Nikdo nechce vědět, co se děje za vedlejšími dveřmi.“ Nejedná se o zločiny, které probíhají „někde“ s „nějakými sirotky“ na „vzdáleném kontinentu“ nebo u „primitivních národů“. Děje se to u nás, v našem západním světě, v našem bezprostředním sousedství.
  Bestiální zvěrstva, jakých se lidé dokážou dopouštět na jiných lidech, zejména na dětech, vám zastaví dech. Psycholog Colin A.Ross ve své knize „Satanic Ritual Abuse“ vysvětluje, že toto rituální zneužívání je tím nejstrašnějším, co se může dítěti stát. Poškození je nevratné. Vysvětluje také, proč je nutno, tato zvěrstva za každou cenu skrývat a popírat, oběti a svědky zlikvidovat. „Smrt zrádci“ je nejvyšší prioritou těchto uskupení.
  Psycholožka Ellen Lacterová popisuje na svém webu dokonce různé druhy zneužívání satanisty a čaroději (satanismus versus čarodějnictví). „Dosud se mi nepodařilo najít žádnou (odbornou) literaturu o tom, jak lze zrušit přísahy, sliby, převzetí viny, zdá se, že tyto znalosti jsou ztraceny.
  Podle mého názoru je tato znalost zrušení tohoto rituálního převzetí viny, slibů a přísah „svatým grálem“, protože satanisté / psychopati jsou očividně schopni nebo otočit změnit karmické / duchovní zákony prostřednictvím rituálů , tj. obrátit někoho, aby zatěžoval ostatní vlastními břemeny. Je zajímavé, že většina těch, kteří se tématem zabývají, od vysoce postavených iluminátů až po hobby ezoteriky, si je jistá, že člověk by si svou „karmu“ vysloužil tím, že by si ji vybral sám: Tyto argumenty se nacházejí na satanistických NWO-stranách (argumenty vysoce postavených iluminátů) a jsou také propagovány v esoterických kruzích až po Kutscher-Institut. Zdá se, že kromě moci, snadno obviňovat druhé, lze získat další cíl, totiž morální potvrzení, aby mohl ještě více odlidštit oběť.
  Ale nikdo nemá právo mučit (malé) děti. Žádné dítě na celém světě, bez ohledu na barvu pleti, národnost nebo vyznání, si toto utrpení nezaslouží. Žádné dítě na tomto světě nesmí být zneužíváno sexuálně, duchovně nebo psychologicky. Každé jedno dítě musí být chráněno před takovými zločiny.

Pozn.překl.: Kdo dočetl až sem, sláva vám a budiž řečeno, že jsem to překládala částečně na mobilu s připojenou klávesnicí a přepínat na obrazovce mobilního telefonu okna s textem a překladem je fakt chuťovka! Takže prosím, přejděte chyby a užijte si obsah. Nemám totiž už čas na opravy.

Zdroj: Schomalla M.

Spread the love

Môže sa Vám ešte páčiť...

0 0 hlasov
Article Rating
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
guest
0 Komentáre
Vložené spätné väzby
Zobraziť všetky komentáre
0
Boli by sme radi, keby ste nam napísali váš názorx
()
x