Čas premien

Aby si mohol žiť v časoch premien, hovoria na Východe, želajúc proti strane chlipnuť horkosti naplno. Takže, VŠETCI, žijúci teraz, poctení byť na Midgard-Zemi práve v toto zlošťastné alebo šťastlivé (ako pre koho) vervie – čas PREMIEN (dlhodobé rozsiahle zmeny) alebo naše osobné, existenčné zmeny – premeny. Udalosť je zriedkavejšia dokonca aj podľa vesmírnych mierach – samotný počiatok РА СВѢТА (RA SVETLA) (raz za ~750 milión liet pre našu oblasť Galaxie). Stojíme na samotnej hranici odchádzajúcej ТЬМЫ (TEMNOTY) a pribúdajúceho СВѢТА (SVETLA) (rozumej pod týmto Obrazom zvyšovanie vysokofrekvenčných a znižovanie názkofrekvenčných energií a informácií, čo je Svetlo a Temnota (Свет и Тьма)) a od nášho prvého KROKU (ШАГА) (priestorového pohybu prietoku) záleží, KOHO sa držať ďalej budeme. Čas povolaní, prebudenia, nerozhodnosť sa ukončila. Začala sa nová (Dennodenná) «fyzika», ak si všimneme čo sa deje v našom sektore galaxie aj na Midgard-Zemi z hľadiska prírodných vied. «Existuje taký pojem, ako „Schumannova vlna (frekvencia)“, toto je elektromagnetická frekvencia Zeme. Sú nevyhnutné na synchronizáciu biologických rytmov aj normálnu existenciu všetkého živého na Zemi. Ich nedostatok (tlmia sa mnohými stavebnými materiálmi) môže spôsobiť bolesti hlavy, stratu orientácie, nevoľnosť, točenie hlavy (závraty) atp.. Ľudia zažívajúci väčšie zaťaženie a stres, vyžadujú si tieto vlny. Okrem toho, dôchodci ostro pociťujú neprítomnosť Schumannovych vĺn aj vegetatívne (senzitívne) citliví ľudia, ako aj chronicky chorí. Toto môže spôsobiť bolesti hlavy, strate orientácie, nevoľnosti, hlavytočeniu (závratom) atp.. Jedna zo základných frekvencií je 7,8 Hz a. čo je zaujímavé, ona sa presne zhoduje s frekvenciou alfa – rytmu človečenského rytmu (človek aj príroda sú jedno). Alfa-rytmus (od 8 do 13 Hz) – je v krátkosti, frekvancia mozgu, ležiaceho so zatvorenými očami v uvoľnenom stave (nespiaci, uvoľnený). V skutočnosti, frekvencia Schumanna začala rásť a pohybuje sa od 14 – 15 Hz, zodpovedajúca beta – rytmu mozgu, vedomej aktivite. Z tohto dôvodu väčšina ľudí pociťuje závraty, ospalosť, pretože mozog je nútený pracovať na neustále sa zvyšujúcich sa frekvenciách. Pri ďalšom zvýšení frekvencie mozog dosiahne 30 Hz aj viac, málopreskúmaný gamma – ratmus, zodpovedný za inšpiráciu a tvorivosť. Frakvenciu vybrácií mozgu na 50 Hz zen-budhisti nazývajú osvietením. Nepripravenému mozgu človeka ju nie je možné dosiahnúť, o to viac udržať túto vysokú frekvenciu. Ak na známy svet sú naladené alfa aj beta rytmy, potom gamma – rytmus, je už vnímanie jemnohmotných svetov. Zem zvyšujúc svoju frekvenciu, tak isto spôsobuje, že náš mozog vychádza z režimu spánku a pracuje viac vedome.Náš mozog nachádzajúc sa v stave jasného snívania, pracuje na vybráciách ďaleko vyšších frekvenciách. V podstate, ak človek vie kontrolovať svoje sny, potom tento “koniec sveta” zo čltej tlače nie je pre neho strašný. A ešte, zvýšenie frekvencie pulzácie Zeme vedie k urýchleniu procesov, prebiehajúcich v jej vnútri, čo môže spôsobiť globálne prírodné katastrofy. Zostáva rozvíjať štruktúru svojho tela a vedomia. Nakoniec, štrukturálny človek má možnosť orientovať sa v ľubovolnom svete a prijímať ľubovoľnú energiu (tu je prechod na druhú úroveň)».

Rast frekvencie pulzácie Zeme je spôsobené neustále sa zvyšujúcim stupňom nasycovania energie okolitého priestranstva, postupného prechodu z nízkofrekvenčných vybračných procesov na vybračné – vysokofrekvenčné. Podobné prebieha aj u ľudiny : od stavu ospalosti, realxácie (alfa rytmu) k vedomej aktivite (beta rytmu), vnímania “jemnohmotných” plánov cez inšpirácie a tvorivosť (gamma rytmu). Je informácia, že v súčasnosti všade narodených “detí indigo” alfa-rytmus úplne chýba. Nebol potrebný v РА СВѢТЕ (RA SVETLE), bol potrebný pre НОЧИ (NOC). “PRESVETLENIE”, je najväčšou

pravdepodobnosťou, frekvenčnou úrovňou УТРА (RÁNA), keď systém Jarilo-Slnka začína vychádzať pod “piamy relikt Inglie (informačno – nosná plazma)” – Neutrínny Prúd, čo je systém autonastavenia Duše na Obščie alebo Globálne Prúdy. Obraz: Bohovia.

Objasním pozíciu v súvislosti s týmto poňatím z pohľadu vedenia, pretože mnohí “sa prebúdzajú” do teraz zostávajú na úrovni výmyslov “historikov”. BOHOVIA v PODSTATE – nie sú strýkovia a tety, dedkovia a bybky – ale, algoritmizované Energoinformačné Prúdy. “Fyzika” Budúcnosti alebo, ako chcete, znania Našich Predkov Mnohých z Vyšných Bohov teraz nie sú nikde vyjadrení. A mnohí Pracovitý (“Funkcionálny”) BOHOVIA v Javi (ktorá je v temnote) nie sú vôbec spomenutí. Pričom, hlavne Tí, s ktorými sa môžme stretnúť každý deň, nevediac o ich existencii, nevidíme výsledky ich práce. A, samozrejme, vyliezajú odniekiaľ «необъяснимые сiлы при Роды (nevysvetliteľné sily pri Rody)». My BOHOV NEROZDEĽUJEME!… ALE ROZLIŠUJEME. A to je dôležité Pochopiť.

Kvalita, určenie, zdroj a algoritmus týchto Prúdov, človeku v tele a s mozgom, bolo predtým ľahšie prijať a pochopiť vo forme jemu dostupných Obrazov – “ako ľudia”. Ešte prichádzajú časté vyjadrenia útokov – “rodili BOHOVIA”. Je to naozaj tak ťažké odhadnúť, že reč ide o formovaní Nového Prúdu – BOHA s určitými charakteristikami, na konkrétne ciele, za použitia už existujúcich?!… “Prvotný vzriv”, vedúci k prejavu Novej Reálnosti, je Celoalgoritmizovaný Prúd, ktorý bol “prítomný” iba len 10-43 sek. Nechal po sebe “Žiarenie” z Ožiarenia СвѢтом Радости (Svetlom Radosti) (t = 1012gr.), ktoré sa Začalo zdieľať, v súlade s Algoritmom, na Vyšných Bohov, a tých, na druhej strane, dali Nové rozdelenia, alebo sa začali zmiešavať sa a “rodiť” nových, viac “úzkošpecializovaných” BOHOV, atď., až do stvorenia Javi (matérie a materiálneho sveta). Od

“vedúcich” (hlavných) BOHOV do “jednoduchých majstrov” – všetci sú БОГИ СВѢТЛА (BOHOVIA SVETLA) – nikde do teraz sa nevzdialili, ako boli vtedy, tak sú do tearz. S rovnakými “funkciami a právomocami”, ale už aj my sme tu – ľudia, a toto robí všetkú Hru nesmierne zaujímavou, pretože ako Ľudia – nie je to len “produkt stvorenia”, ale ešte aj superaktívny účastník, s právom “zabiť klinec” aj keď jediný, aj keď pre “všetkých spoločne” BOHOV. So zmenou podmienok fungovania BOHOV, priamo kontaktovaných a človekom, atď. – reťazovo. Zaujímavý román, nie? Iby my ho čítať nevieme… Zatiaľ. Darwinovu teórie o opičom predkovi človeka teraz “nakopávajú” všetci, kto nie je lenivý. Boli takí aj medzi ruskými antropológmi, prednášajúcich teóriu degradácie (involúcie) človeka na opicu. Čítaš a niekedy, akoby, dokonca aj uveríš. Ale na otázku : “odkiaľ sa vzal človek na zemi?” – sú nezhody. Vyhovorili sa. Rozhodli sa, že priletel z kozmosu. Mimozemšťan, ako omskí staroveri. Súcitíme s nevinnými obeťami omščanmi a našim antropológom tlieskame! Samozrejme, nie všetkým, tak ako druhí špecialisti sa sami podľa seba rozhodli, že už ich – Predkovia po deviate koleno – určite opice. Predstavujem si, čo im bude vyčítané o ich profesionálnej odbornosti po zmene mernosti na Súde ich Predkov!…

Prvý “mimozemšťan” – je Duša, pretože Duše Slavianské “svarganené” nie tu na zemi Midgard, ale ani len vo Svarge (Galaxii) a už, nie určite v Temnote. Podstata Duší Našich – Svetlo, a Svarga vo Svetle bola (podľa súčasného) pred 750 miliónmi rokov. A aj “kritici” vedia, že v SAV je uvedený “čas pristátia” Predkov Našich len pred 600 tisíc rokmi… Áno, počas Temnoty sme (ako rasa) sem prišli, navyše, ani sa najesť, nakŕmiť. A prišli nie v telách – ale DUCHMI, tj. nie v pozemských, ale v telách druhej rozmernosti, odkiaľ sa prejavili na Midgarde. Kon: čím nižšia rozmernosť, tým hustejšia matéria, preto s počiatku mohli slobodne plávať, lietať v atmosfére bez pomocných zariadení (pojem “vzduchoplávanie” sa prečo zachoval po vekoch, a nie “vzducholietanie”). Prišli sem, do matérie a do Temnoty. Prišli, nutné poznamenať – dobrovoľne. Nikto ich nasilu nenútil, mnohí zostali “doma”, vo Svetle.

Ale ešte pred Našimi Predkami pri stvorení matérie, v tomto rozsahu Síl, Vybrácií a Informácií prišli BOHOVIA Svetla a taktiež dobrovoľne, a taktiež nie všetci.

 Takže, prijdúc “Duchami”, začali “zabaľovať” do matérie danej rozmernosti Dušu, potom Telo, potom Ducha. A iba BOH PoRodič (БОГ ПоРодитель), podľa mnohých ohľadov, môže “rozbaliť” alebo ako aj nechať bezduchovným, ale nie Bezdušným (nie je jeho oblasť záujmu). Tak taký máme “mimozemský” Duch Ruský!

OTÁZKY : “či sú tearz spôsoby “dostať sa” z našej reálnosti k Bohom a Predkom Našim? A ako zistiť, že si ty prišiel práve do kontaktu s Rodnými Bohmi, a nie, napríklad, s veľmi silným extrasenzom alebo Temným tvorom? A ešte, prečo sa prinášajú práve Treby (obetné dary jedla)? Načo sú Bohom Treby Naše, keďže o nás aj tak všetko vedia v ľubovolný moment času?”

BEOGORC: Naše Duše a Bohovia sú jedno v čom? Svetlo, Oheň. A kde toto môžme vycítiť? Pri veľkom táboráku. Ale nie “kontakt”, pretože toto je z oblasti fantastiky. Prečo? V Temnote je Jav oddelená od Slav a Slav od Prav “stojatou vlnou” Času. “Prekládkou”, kde je “všetko zastavované”. Ale My nesieme v sebe Obraz Ducha, a on môže plniť “úlohu prenikajúceho prostriedku” – prepáliť “prekládku”. Lenže to je stále ďaleko od nás. Zostáva “poznávať”. Ty otca – mať ako poznávaš? Myslíš si, že Naši BOHOVIA sú iní? “Poznávajú sa”… jedna k jednej. Systém “svoj-cudzí” od počiatku v tebe sedí, vratké bude, ako ľudské technické výmysly. Treby? Každé do ohňa idúce, nesú v sebe Informáciu a energiu, neexistujúcu vo Svetoch Vyšie Javi. Ju tak darujeme BOHOM… za 0.000000001 sek. sa sníma a odchádza. Pre Bohov sú to skutočné darčeky, niečo z Javi. Pripomínam, že z množstva Bohov v Javi existujú iba Obrazy (hologramy), ale Mnoho je Fungujúcich v Temnote ako polobohovia aj Bohyne.

Netreba sa obávvať, že Perúnovi alebo Votanovi, alebo Sventovitovi v skuočnosti nič sa nedostane, dostane – do Obrazu a druhým tu, aby v Temnote mohli žiť. Určite “vedia”. Tí BOHOVIA, ktorí sú v Pravi aj Slavi – my pre nich, kým na seba neupozorníme, neexistujeme. Tak Perún BOŽE… Celá Svarga – Telo Jeho a kto, napríklad, si ty alebo ja v porovnaní so Svargou? V takom darme sedíme aj Dušami, aj Duchmi, že sme pre nich černejší ako negri… Nie sme, pokiaľ Svetlom neohlásime Sa Im, tj. SYNCHRONIZUJEME sa vo fáze svojho Individuálneho Prúdu s jedným alebo niekoľkými Veľkými Prúdmi. V nás, veď, ako to je zariadené? Duša a Duch sú od Spoločných Prúdov oddelené, odtrhnuté – doslova (Rodom PoRodičom) a Myslieť, napriek tomu, sme neprestali (pozn. mozog – informáciu neopakuje, on ju pohlcuje a klasifikuje s následným uložením. To je všetko. Viec nemôže mozog urobiť nič (ako záležitosť)). Takže, moment “pohltenia” a transformácie pohltenej informácie, k dispozícii formy v mozgu na klasifikovanie – to je Prúd Duše. Ale samotná Duša vo fyzickom tele je od Prúdov odtrhnutá, tj. v skutočnosti by človek nemohol myslieť, vôbec by nedokázal. Ale je tu jeden “trik”… “Žiarenie Ramchu”, to čo teraz (doslova) nazývajú Reliktným Žiarením – Prúdenie neutrína. Neutríno – je to, čo robí mozog Živým, a mozog pracuje.

VEDA: “V diele matematika I. Dobrosotského “Pôvod a evolúcia života” bol predpoklad, že neutríno v sebe predstavuje duchovnú časticu – vlnu (“súbor rôznych typov vlnových vybrácií”). Neutríno je elementárnou rozumnou duchovnou časticou Božského Ducha alebo rozumného energoinformačného poľa Vesmíru (neoddeliteľnou časťou ich substancie) a ešte aj časticou Duše. Neutríno je schopné sa pohybovať v priestranstve rýchlosťou myšlienky, preto Duša človeka, opustiac telesnú obáločku, sa môže ukázať na ľubovoľnom mieste, prakticky, okamžite”.

“Nie je to tak dávno, čo s podarilo vedcom zistiť, že v epifýze človeka aj zvierat sa nachádza tzv. “mozgový piesok”. Jedná sa o minerály sférickej formy od zlomku milimetra až do 2 milimetrov. Rontgenové snímky ukázali, že tieto minerály majú kryštalickú štruktúru. Ďalekovýchodní vedci A. M. Paničev a A. N.

Gulkov sú presvedčení, krištály prijímajú “žiarenie neelektromagnetickej povahy, okamžite sa šíria z radov kozmických objektov”. Znamená, všetko na rozvoj a samovnímanie človeka, ako aj zvierat, sa ukazuje vplyv nejakého nadpozemského žiarenia. Nemôžem nespomenúť objav, urobený v roku 1981 vedcami fyzikmi AV ZSSR. Experimentálne bolo zaznamenané množstvo

 všetkoprenikajúcej častice neutríno. Neutríno prechádzajúce kozmickými objektmi odovzdáva časť energie do okolitého prostredia prebúdzajúc elektronové obáločky atómov. Mozgové bunky nie sú výnimkou (pre tých, ktorí nevedia – tiež sa skladajú z atómov) a prebudenie obáločiek ich aktivuje – tj. spúšťa sa proces myslenia. Ukazuje sa veľmi zaujímavý obraz – myslíme, že existuje kozmické žiarenie, pretože máme epifýzu s “mozgovým pieskom” a pretože naše neuróny sú z atómov. Človek (jeho jemnohmotná zložka) zadržiava neutríno, s pomocou epifýzy prebieha autonastavenie Duše v EIT, tj. systém Vnímania – Chápania – Povedomia sa spustili. Od Živého prúd neutrín sa zachytáva Slnkom a vracia sa na Zem vo forme “Solárneho neutrína”. Reliktické Neutrínové Prúdy: “Slnka – horia, ľudia – myslia”. Mechanizmus je rovnaký. Tieto procesy sú nemožné bez energetického napájania a informačného obehu, počas ktorého vznikajú stabilné štruktúry, ukladané a prenášané od jednych nositeľov (živých aj neživých) na druhých. Prekrytie neutrínového toku pomocou technológií šedých robí z človeka zombie.

Našla pre vás Anzuel

Spread the love

Môže sa Vám ešte páčiť...

0 0 hlasov
Article Rating
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
guest
0 Komentáre
Vložené spätné väzby
Zobraziť všetky komentáre
0
Boli by sme radi, keby ste nam napísali váš názorx
()
x