Alex Collier – O tom, co se právě děje


Ze slovenstiny upravila: Zuzka Sukalova……….. opravdu si prectete 👇

📌 Alex Collier…..Vysíláno 24.10.2021

Budu mluvit o tom, co se právě teď děje, protože je to relevantní a informace o tom, co se mi stalo v minulosti, jsou dostupné na internetu.
Pro svět je tu obrovský příslib a úžasná naděje. A chci, abyste to pochopili, dokonce i ti, kteří se o mimozemšťanech teprve dozvídají, i ti, kteří si teprve poprvé připouštějí, že tu pravděpodobně nejsme sami, dokonce i ti, kteří ještě nevědí, že byly odhaleny neuvěřitelné technologie, které vznikly na základě reverzního inženýrství nebo byly nalezeny a odhaleny a jsou staré tisíce let… a popravdě řečeno, nic z toho nesouvisí s mimozemšťany, to všechno souvisí s námi, s lidstvem.
Byli jsme ve válce a většina lidí o tom nic neví, ví se jen o vládních strukturách, náboženstvích a dalších druzích struktur, které tu byly vytvořené prostřednictvím šlechty, vlád, královských rodin, představitelů Vatikánu atd., ale lidé nevědí, že jsme byli ve válce, která probíhala v podzemí i na nebi. Ale dozvíte se to, protože je to velmi významné a informace o tom vyplouvají na povrch.
A co je pozoruhodné, že je tu celá galaxie, která nás podporuje. Opravdu tu jsou. Ale nejpřísněji střežené tajemství na této planetě se netýká jich, ale toho, kdo jsme my. Než se dostanu k novinkám, tak vám nejdříve něco objasním. Celkem se skládáme z 22 mimozemských druhů, z mimozemských druhů, které tu byli stovky tisíc let, a které se křížily s lidstvem a zanechaly tu své potomky. To je ta fyzická stránka věci. Duchovní aspekt toho, kým jsme, je ještě poučnější a ještě úžasnější. A začnu něčím, co můžete hned všichni začít zkoumat a to se jmenuje „Blue Print Projekt“, který se realizuje ve Švýcarsku. Spojili v něm množství různých technologií a v podstatě vytvořili druh magnetické rezonance, která snímá celý mozek, a tím myslím všechny složité struktury samotného mozku. Pomocí toho zjistili, že někteří z nás už mají v mozku struktury ze čtvrté, páté a šesté dimenze. Přemýšlejte o tom. Existují také lidé, kteří mají v mozku struktury ze sedmé, osmé a deváté dimenze, někteří z desáté a jedenácté. Jedná se o dimenzionální struktury, které už ve svém mozku máme. Jste fyzicky ze třetí hustoty a přesto máte v mozku multidimenzionální struktury.

Dalším nejvíc střeženým tajemstvím je to, že mnoho dětí se rodí s třetím vláknem DNA, a mnoho lidí, kteří prožili zážitek blízké smrti, se vrací se třemi, čtyřmi nebo pěti vlákny DNA. V Austrálii je muž, který byl mrtvý hodinu a 45 minut, probudil se v márnici, a když ho vyšetřili, měl šest vláken DNA. A mluvím o jednom z nás.
Nic z toho, co nás učili, není pravda, neřekli nám vůbec nic o tom, kdo skutečně jsme. Řekněme si něco o mozkových strukturách a o tom, co je tělo. Tělo je fyzická forma, která je holografickým otiskem duše. Když se při početí duše připojí k tělu, vytvoří hologram, a ten je tím, kým jsme. Jsme pozoruhodné duchovní bytosti, které uvízly v opravdu zlém systému. A všichni si to začínají uvědomovat. Vidíme teď spoustu protikladů, vidíme, co nechceme, to je jedna věc, ale musíme pracovat na tom, co chceme, to je teď naše skutečná práce. Pokud nechcete nový světový řád, pokud nechcete lékařskou mafii, globální vládu, socialismus, komunismus, pokud nechcete nic z toho, tak se musíte rozhodnout, co chcete, a na to se musíte začít soustředit, protože vy jste tvůrci, skutečně jimi jste. Nedokážeme vytvářet dimenze, ale dokážeme vytvářet reality. Měli byste vědět, že můžete vytvořit cokoli, co se vám zachce. Tímto způsobem jsme byli zneužíváni a zotročováni pomocí systémem přesvědčení, které omezovaly naše myšlení. Pokud odstraníte všechny technologie, které dnes na planetě používáme, a zaměříte se pouze na psychologii civilizace, pak jsme ve většině případů uvízli na úrovni středověku, pokud jde o způsob myšlení, způsob, jakým se k sobě chováme, jak na sebe navzájem pohlížíme, způsob, jakým nám vládnou vládní struktury, a také další druhy struktur, které lidstvo ovládají a manipulují s ním. To vše se děje záměrně, aby nás udrželi na dně, utlačovali nás a rozdělili. To všechno se týká lidstva.
Ti z vás, kteří sledují Schumannovu rezonanci, tak víte, že 10 tisíc let byla 7,85 MHz a že nyní je nová norma 23 až 28 MHz a není neobvyklé, že dosahuje vrcholy přes 200 MHz. A kdykoli dojde k tomuto vrcholu, naše DNA, která slouží jako anténa, se začne rozšiřovat, pak se zase smršťovat, ale kdykoli dosáhne tohoto vrcholu, naučíme se v sobě udržet více světla. A čím více světla a frekvence dokážeme v sobě udržet, tím větší tlak je vyvíjen na naši DNA a ta se pak rozšiřuje. Takže všichni a to bez ohledu na to, jestli si to uvědomujete nebo ne, vzestupujete, dokonce i když tomu nevěříte, tak vaše tělo vzestupuje, protože vzestupuje Země. Země se rozpíná, zvětšuje se, nehroutí se, ale roste, aby udržela víc obyvatel. Země s námi neskončila, nejsme její nepřátelé, nejsme virus, virem byly mimozemské bytosti. A pokud znáte mou práci, pak víte, o co tu jde.

Takže teď k tomu, kde se nacházíme dnes. Pokud se na situaci na Zemi podíváte jako na šachovou partii, multidimenzionální šachovou partii, protože v této šachové partii máme komponenty ze třetí, čtvrté a páté hustoty, tak abychom dosáhli osvobození lidstva, máme před sebou čtyři poslední tahy. Zbývají nám už jen čtyři tahy. Temná strana, která se nechce pohnout a nechce udělat svůj poslední tah, který jí ještě zbývá udělat, aby už odtud opravdu odešla, tak místo toho vytváří zmatek, jako je k_ovid, Afghánistán a další falešné poplachy, které se budou brzy ještě dít, aby vytvořily chaos a p_andemii. A jediným důvodem toho všeho je pokusit se oddálit svůj poslední tah. Láskyplné síly, mezi něž patří Bílé klobouky, lidé ze Země i mimo ni a láskyplné hvězdné národy, je nutí k dalšímu tahu a chtějí, aby byla celá tato záležitost do prosince našeho času vyřešená, což je něco opravdu úžasného. Musím vás ale varovat, že to bude divoké, opravdu divoké, bude to jejich pád, který bude ošklivý. Kontrolóři této planety ji ovládají již více než 10 000 let a nemají kam odejít a to doslova, protože pokud budou odstaveni od moci, už nebudou víc existovat. Není v plánu je věznit, ale skoncovat s nimi, což si nepochybně zaslouží. K velkému posunu v tomto došlo někdy v loňském roce, kdy jste se mohli dozvědět o obchodování s dětmi a o všem, co s tím souvisí.
Duše, které nyní přicházejí na tuto planetu, jsou neuvěřitelně vyvinuté, čímž myslím jejich avatary. Jejich úkolem je přijít a posunout lidstvo na vyšší úroveň, aby se v příštích sto letech tato planeta mohla stát součástí galaktického společenství. Budeme žít jako v Hvězdných válkách, láskyplných Hvězdných válkách a cestovat nejen po naší sluneční soustavě, ale po celé galaxii. Takový je plán, za 25 let tuto planetu ani nepoznáme, až tak rychle se vše může změnit. A aby se tak stalo, tak lidstvo musí zrychlit, a tím myslím, že potřebujeme posílit svou vlastní moc, protože neustálým ustupování, místo postupováním kvůli falešné p_andemii, kvůli hrozné neotestované technologii, kvůli médiím, kterým je umožněno neustále o všem lhát, nás to tlačí zpět, což je vážný problém. Musíme se postavit sami za sebe, musíme se postavit jeden za druhého a samozřejmě musíte taky hájit svou svobodu, protože pokud selžeme, tak to vrátí planetu o stovky let nazpět a s těmi kretény se budmeme muset potýkat i nadále.

Skoro všechno je už hotové. Mnozí z nás mluvili o reptiliánech, šedých mimozemšťanech z Orionu, a byla to pro nás mimořádně náročná cesta, ale už nastal čas, aby odešli. Lidstvo si zaslouží dostat příležitost k tomu, aby se mohlo vyvíjet a stát se tím, čím by mělo být. Nikdo z nás, tak jak tu teď jsme, a to bez ohledu na svou rasu, vyznání a fyzický vzhled, tak ani jeden z nás na úrovni duše nepochází odtud a věda to již potvrdila. Fakt, že máte v mozku multidimenzionální struktury, které jsou holografickým otiskem vaší duše do fyzického těla, tento fakt mluví za vše. Obvykle odtud nepocházíte, protože kdyby to tak bylo, tak byste měli tyto struktury pouze trojrozměrně, ale to nemáte, nikdo z vás. Mnozí z nás jsou součástí skupin duší, které pocházejí z různých hvězdných národů, z různých částí galaxie nebo dokonce z jiných galaxií, které sem přišly, aby pomohly v evoluci nejen Zemi, ale i třetí dimenzi v naší galaxii jako celku. Zapamatujte si, že všechno, co vidíme, dokonce i to, co vnímáme jako pevné, je hologram. Pro mnoho lidí je těžké to pochopit, ale když vezmete jakoukoli fyzickou formu, cokoli na této planetě, a dáte to pod mikroelektronový mikroskop, tak všechno co uvidíte, je světlo. Nic pevné neexistuje, vše je světlo, které bylo vytvořeno záměrem. Záměr vytváří gravitační vlnu, gravitační vlna pak vytváří DNA, kterou do sebe doslova vtahnete z éteru. To všechno bylo ve fyzice dokázané a ve skutečnosti se podařilo přesunout DNA z jednoho místa na druhé a v procesu přesunu pak DNA doslova zmizí, protože přejde do jiné dimenze a pak se zase vrátí zpět. Toto jste vy, to je to, čím jste, toto všechno už jste, musíte se to jen dozvědět, musíte to objevit a musíte začít proces, ve kterém se s tím obeznámíte. Ve vás je toho mnohem víc, než si vůbec dokážete představit. Jste tak neuvěřitelní, že tu je 138 různých hvězdných národů, které sem při této záchraně přišly pomoct. Jsou všude, jsou po celém Slunci, po celé naší sluneční soustavě a je pozoruhodné, kolik nám jich přišlo na pomoc. A i když na mimozemšťany nevěříte, tak to nevadí, za pár let na tom stejně nebude záležet, budete to vědět.

To je důvod, proč máme svoje Hvězdné síly, všechny tyto technologie byly zpětně zkonstruovány z lodí, které jsme získali, které nám byly darovány nebo které jsme někde našli zakopané, ať už v Antarktidě nebo v písku Sahary, takové lodě byly nalezeny všude. Máme příběhy o obrech, o Nephilim, což byli jejich mimozemští kříženci (hybridi)… a pyramidy, všechny na planetě, včetně těch na dně oceánů, nepostavili jsme je my, nedokázali bychom to ani dnes a můžeme si být jisti, že jsme nepostavili ani ty na Marsu nebo na Měsíci. Egypťané tam ty hybridy nevzali a neřekli jim: “Do práce, chlapci!” Tak to nebylo. Bylo by vtipné, kdyby to tak bylo, ale to se nestalo. Mnoho z historie, co nás učili, bylo prostě směšné. Pokud vás zajímá historie, doporučil bych vám začít s Knihou Henochovou, nemyslím tu, kterou napsal J. J. Hurtak, ale tu, kterou katolická církev vyřadila z Bible v roce 1611, kde se v podstatě píše o duchovních strukturách, které se nachází kolem planety, píše se tam o historii Anunnaki Nephilim, padlých andělů… o tom všem a také o některých mimozemských technologiích, které lidstvo používalo. O tom všem psali Sumerové, ale nám se říká, že to byla fantazie, ale je to čistá historie. Chaldejci, od kterých toho moc nemáme, protože před námi všechno od nich ukryli, tak Chaldejci mluví o tom, jak k nám takové mimozemské skupiny pozvali, seděli s nimi, přijímali zákony, psali edikty, když vytvářeli komunity a udržitelné programy. Všechny tyto věci, které děláme dnes, existovaly už před 25 nebo 35 tisíci lety. A stane se to, že až se lidstvo osvobodí od kontrolorů, udělá něco podobného. Ale to, co se děje teď, je, že nás straší, vytvořili scénář, ve kterém nás obklopili strachem, a to způsobuje snížování naší frekvence. A každý systém, každá struktura, a to kdekoliv, která byla vytvořena kvůli strachu, je v neustálém rozkladu a nikdy nepřežije. Můžeme to dokázat, pro lidstvo je výzva to udělat a všechno, co k tomu potřebujeme, je chtít to. Když sledujeme zprávy a vidíme všechno to šílenství, tak můj názor je, že cokoli vám média říkají, opak je pravdou, otočte to a dozvíte se pravdu.

Musíme získat zpět svou moc a pochopit, kdo jsme, a to vyžaduje určitý průzkum. Je důležité věnovat tomu čas, ať už jde o nějaká videa nebo knihy, ale je třeba to prozkoumat a pochopit. Znovu opakuji, že je to na nás. My všichni, kteří jsme právě teď na Zemi, jsme zakladateli budoucí civilizace Pozemšťanů, která se nyní formuje a vyvíjí, a proto máme zodpovědnost předat tuto štafetu dalším budoucím generacím a musíme jim říci všechno, co víme, protože tak to funguje i u jiných hvězdných národů a díky tomu nedochází ke ztrátě znalostí a děti jsou v každé další generaci moudřejší a informovanější.
Vztah Duše a Boha je vždy osobní, mezi námi a Zdrojem nejsou žádní prostředníci. Narodili jsme se jako vůdci se vším, co potřebujeme, a to je to, čím jsme, bez ohledu na všechny přesvědčení přicházející ze systému. Lidstvo je manipulováno strachem, což je velmi účinný nástroj. Pokud má někdo strach, tak zaručeně nechápe situaci, ve které se nachází. Na Zemi je nás 7,8 miliardy, jich je tu jen 2,5 milionu, tak proč a koho se bojíme? Už nezáleží na tom, kdo co udělal, musíme odpustit a zapomenout. Záleží jen na tom, kým se stáváme, protože to nyní vytváříme, a pokud jsme uvízli v minulosti, budeme to vytvářet i v budoucnosti. Takže se musíme zbavit všeho odpadu a z pozice lásky se soustředit jen na to, co chceme.
Reptiliáni a další mimozemské druhy, které uvěznily lidstvo, se natolik soustředili jenom na svou roli našich věznitelů, že tím vytvořili past sami na sebe a jediný způsob, jak se z ní můžou vysvobodit, je nechat nás jít. A když to udělají, tak budou ze vztahu s námi natrvalo odstraněni. A protože nás věznili desítky tisíc let, tak jim to jde těžko a nevědí, co mají dělat, proto je všude takový chaos.
Neznáme svou historii, ačkoli velká část z ní se už odhaluje. Existují lidé, kteří dostávají informace od různých skupin mimozemšťanů nebo od vojenský zpravodajských služeb apod., a tak se informace dostávají na povrch. Nepotřebujete vědět všechno, ale důležité je tyto informace pochopit. Důležité je vědět, kterým směrem se vydat. Láskyplní mimozemšťané jsou tu proto, aby nám pomáhali, nejsou tu proto, aby nám vládli, aby byli bohy nebo abychom je uctívali. Je to o nás a lidstvo musí převzít svou moc, každý musí převzít svou vlastní moc. Můžeme se v tom navzájem povzbuzovat, ale potřebné kroky musí udělat každý sám.
Cílem je osvobodit lidstvo této planety. Země se nyní bude přesouvat ze čtvrté do páté hustoty. Někteří jste už ve čtvrté hustotě a vidí kolaps systému, vidíte programování a chápete, o co tu jde. A to je důležité, pochopit strukturu toho, o co tu jde a pochopit, že na místní úrovni se musí všechno přestavit, což znamená, že musíte začít ve svém okolí, sousedství, ve své čtvrti, protože všechny struktury, které tu byly vytvořené proto, aby nás držely ve strachu, se zhroutí a my je musíme nechat zhroutit. Jediná struktura, která má v USA smysl, je pošta, a ta také jako jediná přežije. Byla to první věc, která byla v USA vybudována při zřízení vlády, a pošta bude taky tím posledním, co zůstane. Protože jako jediná poskytuje skutečné služby. Ze začátku se lidé na poštách scházeli a tam také hlasovali, dokonce i blockchain byl patentovaný poštou.
Důležité je, abychom se na tom podíleli všichni, vrátili se k všeobecným zákonům, k tomu, aby lidé znamenali moc a to je třeba učit také naše děti. Že musíme být informovaní, protože pokud odevzdáme svou moc profesionálním politikům, tak se znovu dostaneme tam, kde jsme byli, protože je to zneužitelné. A toto je třeba vybudovat po celé planetě.
Budeme se potom učit nejen o historii naší planety, ale také o historii celé naší sluneční soustavy, jako i o mimozemském kulturním dědictví, které jsme měli a které stále máme. Přijde čas, kdy se budeme znovu rozrůstat, kdy na obloze uvidíme mimozemské lodě, kdy s námi budou mimo planetu.

Martha Scholler

Telegram:https://t.me/joinchat/9dY3oyBSPw8wMzBk

Spread the love

Môže sa Vám ešte páčiť...

5 3 hlasov
Article Rating
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
guest
1 Komentár
Najnovšie
Najstaršie Most Voted
Vložené spätné väzby
Zobraziť všetky komentáre
Izabela
Izabela
8. januára 2022 14:38

velmi zajímavé a cenné informace.Jsou plné naděje na lepší zítřky,plné nových možností a plné světla a lásky.Děkuji.Pro tuto vizi ještě žiju.Izabela 69 let

1
0
Boli by sme radi, keby ste nam napísali váš názorx
()
x