Metódy šedých, o čo sa snažia

… Metódy šedých, o čo sa snažia… deviata časť

KNIHA BEŠTIE ALEBO O ČOM MLČIA KRESŤANSKÍ PASTIERI (POKRAČOVANIE )

SÚHRN

Niečo tam lietalo – nesedelo, nemal žiadnu väzbu z národmi, všetci ho odmietli. Nikto s nim nechcel byť. Potom si vytvoril pre seba národ, ktorý sa bránil ako vedel, ale bol ulovený v sieti a stal sa nástrojom v rukách tohto boha na zničenie všetkého na Zemi a všetkých národov. On nami, pozemšťanmi, pohŕda, sme pre neho ničím, odpadom. Tento parazit, ktorý sa votrel do hotovej štruktúry, jeho cieľom je úplné, totálne poddanie. Jedným z jeho nástrojov = svetová vláda, nový svetový poriadok. Teraz majú hlavný cieľ = všiť všetkým ľuďom mikročip, s ktorým chcú mať totálnu kontrolu. Je tu votrelec a tu sú otroci, neschopní akejkoľvek voľnosti. Krok mimo a čip sa vypne – nemáš pas, nemáš peniaze, nič nemáš. Samá biblia píše čo bola Védická (Slnečná) kultúra. Potom zavedenie a nahradenie slnečných kultov na kult mesiaca v podobe náboženstiev :

⚡ Judaizmus (pre dozorcov) : Ty si bohom vyvolený človek. Všetci ostatní ľudia sú ničím, ako sliny, to sú zvieratá s tvárami človeka, musíš byť pánom života. Musíš ovládať iných

ľudí. Všetok majetok gojov – je tvoje vlastníctvo, ktoré sa dočasne nachádza u nich. “…vy prevezmete vlastníctvo od národov, ktoré sú väčšie a mocnejšie ako vy.” (Deuteronómium 11:23-25).

⚡ Kresťanstvo (pre otrokov) : Židia sú bohom vyvolený národ, a ty si služobník (otrok) boží. Ty si malinký človek. Na všetko božia vôľa. Všetka moc je od boha. Ty si hriešnik.

Pokorená hrdosť. Pokor sa, trpezlivo, tráp sa a muč sa. Ak budeš tvrdohlavo odporovať, tak pôjdeš rovno do pekla atď.

Iné náboženstvá…

Vynára sa tu logická otázka, či je Boh (Stvoriteľ, Absolútny) všetko toto? Samozrejme, že nie. Vidíme, že sa k Zemi prisalo bezohľadné, nenásitné monštrum, vošiel do myslí a srdcí ľudí, a celý človečenský život sa stal bojom so samotným životom. A tak sa Boh k jeho stvorenému Svetu správať nemôže. Nemôže takto zaobchádzať zo svojimi deťmi, k svojej manželke. Podľa akýchkoľvek zákonov ide o patológiu, trestný čin, ohavnosť, ale práve toto nám predstavujú, ako božský prejav.

Ešte neveríte? Tu je ešte jeden dôkaz z biblie, že jahve = satan (diabol). V knihách Kroník sa opakujú mnohé udalosti opísané v knihách Kráľov :

2 Samuelova 24:1 “A Boží hnev sa zas rozpálil na Izraelitov. Ktosi pokúšal Dávida proti nim, keď mu hovoril: „Choď, spočítaj Izrael a Júdu!”

1 Kroník 21:1 “I povstal satan proti Izraelovi a pokúšal Dávida, aby spočítal Izraelitov.” Takže prepisovatelia (cenzúristi) sa pomýlili a neprepísali satana za hospodina.

Ježiš taktiež povedal židom (Ján 8:22, 8:31), že ich “otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži.” (Ján 8:44). V apokryfe Jána, gnostickom mýtuse Irenea, Hippolytusa, v Ipostáze Archonov, a najlepšie zo všetkého v Tajnej knihe Jána o tomto všetkom je všetko veľmi podrobne napísané. A tiež je napísané, že meno tohto diabla je Satanael, ktorý stvoril s prachu Adama, Lilit aj Evu.Pričom Evu osemenil Samael, predstierajúc, že je mladým pohľadným mužom :

“A Samael, anjel vzduchu, vstúpil do hada, a vzal si podobu krásneho mladého muža, ktorého videl na zemi, v krajine Hyperborea, a oklamal anjela prvého neba, ktorý bol v podobe ženy, a presvedčil Evu, aby ochutnala z ovocia dobra a zla, a ochutnávala zo zakázaného ovocia, a poznala dobro aj zlo. Samael tak oklamal Evu sladkými slovami, a

 stvoril jej telo. Adamovi taktiež, vidiac toto všetko, tiež ochutnal zo zakázaného ovocia, a bol naplnený túžbou hriechu a splnil svoju túžbu s Evou, aby oslávil hada… A hadovi Eva porodila syna Kaina a dcéru Kalmenu, a od Adama – Ábela, následne zabitého

Kainom.” (Tajná kniha Jána XVI, XVII)

Podľa “Pirque de Rabbi Eliezer”, Kain bol počatý Evou od Samaela.

V “Yalkut Bereshit” je opísaný vzťah smrti s bohom (Evy zo Samaelom).

“Získala som človeka od Pána.“ (Genesis 4:1)

V židovskom Talmude : “židia sú bližší k bohu, než anjeli… židia sú jednotnou bytosťou s bohom, rovnako tak, ako syn jednotnej bytosti s otcom.”.

Podľa údajov z PEKLA, deti zo Samaela a Evy – sú šedí (greys), tvary so šedou kožou, čiernymi očami, prišli na našu Zem pred viac ako 5000 rokmi. Nie sú takí ako my. Sú to stvorenia Hospodina (Genesis 2) alebo Satanaela (Tajná kniha Jána). Teda sú stvorení, na rozdiel od nás – bohorodených, práve oni sú tvary a otroci svojho otca-hospodina, a my sme deti Božie. Bio-klonovanie bolo niekde na galaktickom východe od našej Zeme, na planéte Edem : “Potom Pán, Boh, vysadil na východe, v Edene, raj a tam umiestnil človeka, ktorého utvoril.” (Genesis 2:8). Kain odletel niekde viac na východ, na zem Nod, kde si našiel ženu : “A Kain sa vzdialil od Pána a zdržoval sa v kraji Nod na východ od Edenu.” (Genesis 4:16). Teda tvary sú dvojpohlavné, o tom sa píše aj v biblii, že : “Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov…” (Mat 1:2). Potom sa miešali s inými rasami : “Keď sa ľudia začali na zemi množiť a keď sa im narodili dcéry, Boží synovia (tvari) videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si z nich za ženy, koľko len chceli.” (Genesis 6:1-2). Táto dvojpohlavnosť sa prejavuje v ich potomkoch ako homosexualita, bisexualita, lesbizmus a dvojpohlavie (gender). Takže keď prišli k moci v roku 1917, potom prvý dekrét nebol o zemi (ako učí “ис-торы-я” – his-tori-a), ale o zrušení prenasledovania buzerantov (homosexuálov).

Oni z “okupovaných” planét vyvážajú zlato a iné zriedkavé látky cez Izrael (“sbohomboriaci”, teda lebo si zápasil s Bohom (Genesis 32:29)) Mesiac = tranzitný bod, preto boli všetky projekty na výstavbu základní na Mesiaci zastavené, pretože tam sú domácimi šedí (po ktorých sa naháňajú ufológovia). Demokracia (Демократия)(doslovný preklad : “vláda prežitej vrstvy spoločnosti”) – je to šikovný nástroj na realizáciu ich plánov, pretože väčšina je vždy v nepráve a väčšina sa dá ľahko podviesť. Demokracia – je skrytá forma otroctva a otrokárskeho stroja.

Keďže majú iba dva elementy (telo a dušu = ), potom iba pre ich spásu bol poslaný Kristus, prinesúc im Ducha Svätého, lebo ten, kto príjme Ducha Svätého, v tom sa prebudí Svedomie. “Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela.“ (Mat 15:24); “Choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela!” (Mat 10:6); “Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali.” (Luk 5:31,32)

Michal Zelenský

Anzuje

Spread the love

Môže sa Vám ešte páčiť...

0 0 hlasov
Article Rating
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
guest
0 Komentáre
Vložené spätné väzby
Zobraziť všetky komentáre
0
Boli by sme radi, keby ste nam napísali váš názorx
()
x