Kategória: Ranná káva od zajaca

Aktualizácia Schumanovej rezonancie 0

Aktualizácia Schumanovej rezonancie

Na podvedomej úrovni ľudstva sa robí kus práce. Pomaly, ale isto nastáva pokrok. Mám pocit, že na našom mentálnom tele došlo k niekoľkým významným zmenám, možno sa slová vyslovujú ťažšie ako zvyčajne. Posolstvom pre kolektív práve teraz je snažiť sa tráviť viac času sami so sebou, ak to ešte nerobíte....

1

Aktualizácia Schumanovej rezonancie

Znovu, znovu a znovu sa nevedomie mieša s vedomím (zelené vo frekvenciách pod 8 Hz a viac), preskupuje ich, aktualizuje a integruje, kKeďže sa teraz integrujeme a súčasne zažívame viaceré dimenzie. Niektoré emócie vznikajú spontánne a sú dobre a pomerne rýchlo riadené uvedomením si toho, čo predstavujú, teda zvyškov tretej...

0

Aktulizácia Schumanovej rezonancie

Schumannova rezonancia bola pokojná. Liečenie prebiehalo veľmi jemne. Obdobie asi 3 týždňov, predpokladám, že mnohí z nás sú stále vo fáze čistenia, ale zdá sa, že na druhej strane je viac jasnosti. Je v nás tento pocit, ktorý sa cíti ako hlbšie spojenie so sebou samým a so Zdrojom. Myseľ...

1

Aktualizácia Schumanovej rezonancie

Vysoká rýchlosť? No, zdá sa, že sme sa rýchlo otočili a odstredivou silou vyšlo veľa z toho, čo bolo v nás veľmi dobre skryté, takmer na úroveň bunkových a duševných spomienok. Jemné a zložité väzby sú odhalené, emócie vychádzajú na svetlo a sú uzdravené (červená obklopená žltou). A veľa zelene...

3

Aktualizácia Schumanovej rezonancie

Na začiatok jedna veľmi dôležitá lekcia: neexistuje jedna pravda, neexistuje jedna perspektíva. Sila Svetla, ktorá k nám dorazila, bola taká sila, že nám umožnila vyniesť na povrch intenzívne emócie a naše tiene (červené), ktoré potrebujú nejaký čas na vychladnutie. Odrážali sme ich (zelená), ako sme mohli, udržiavajúc svetlo živé (biele...

0

Aktualizácia Schumanovej rezonancie

Silná energia prichádzajúca Zhora, nie z vyššieho ja, pretože jej nepredchádza zelená, ale nasleduje ju. Tieto vylepšenia v rovnakom čase ako vedomie, ktoré nasleduje (biele vodorovné čiary pod bielymi hrotmi) spôsobujú “zelenú hmlu” (my s našimi myšlienkami, spomienkami a programami), ktorú akoby odvial vietor. Čistíme sa tým, že integrujeme Svetlo,...

Toto som ja a pochodujem na zvuk svojich bubnov 0

Toto som ja a pochodujem na zvuk svojich bubnov

Tí, čo sa snažia ovládať majú nulovú moc nad našimi myšlienkami a emocionálnym stavom, keď sme mimo ich frekvenčného dosahu.Mimo Matrixu!Robíme to udržiavaním neutrálnej rovnováhy ako pozorovateľ.Ak dokážeme zostať mimo mentálnej a emocionálnej polarity, pre čokoľvek a kohokoľvek je ťažšie manipulovať alebo ovládať. Žiadna živná pôda pre drámy. Neexistuje žiadny...

0

Aktualizácia Schumanovej rezonancie

Napojili sme sa na seba na podvedomej úrovni, tam kde sme v základných frekvenciách, vytvárali nové cesty. Nová (biela), ktorá bola integrovaná do takej hĺbky, vytvorila viditeľné erupcie, ktoré vyniesli na povrch emócie (červená), ktoré sme donedávna dokázali držať na uzde. A po tomto intenzívnom objavení sa toxicity v prítomnosti...

0

Aktualizácia Schumanovej rezonancie

Kvantové pripojenie povolené ! Kvantové pripojenie možno na tejto fyzickej úrovni zažiť ako intenzívne prekrytie. Zložité spojenia medzi vyššími energiami a zemou sú v plnom pohybe. Držte sa pri zemi, sme na čele. Postarajte sa o svoje úžasné telo. Je dôvod, prečo sa všetko mení priamo pred očami vedy a...

1

Aktualizácia Schumanovej rezonancie

Za posledných niekoľko hodín sa v podvedomí urobilo veľa práce, spájali sa spomienky ľudí a informácie, veľa dospelo k poznatkom a/alebo uvedomeniu, ktoré nás intenzívne vzrušovali (červená) a umožnili nám eliminovať 3D toxicitu (zelená) v každom smere, čím sa pripravuje cesta pre vyššiu komunikáciu 💜 (biela vo vysokých frekvenciách). Všetko...

0

Aktualizácia Schumanovej rezonancie

Vietor zmien 💨🎐, ktorý zametá trosky starého programovania a vytvára zelený prach, ktorý odchádza z pamäte a z dohľadu. Hra zrkadiel (biely štvorec), kde vidíme toho druhého a sami sa odrazíme. To magické spojenie : Ja som ty a ty si ja 💞💫 🧬 Nový štep v našom reťazci DNA...

0

Aktualizácia Schumanovej rezonancie

Zelená predchádza červenej a červená predchádza bielej, zľava doprava. To znamená, že my, zelení, sme cítili silné emócie, červené a aktivovali naše vyššie ja, biele, aby sme vyriešili situácie, ktoré nastali a emocionálne nás zaujali. Svetlo, ktoré sme vyžarovali, bolo silné a prejavovalo sa v Jednote Dvoch, ale aj ako...

0

Aktualizácia Schumanovej rezonancie

A sme tu opäť v výpadku 😎 Uvedomujeme si to na viacerých úrovniach (biele vodorovné čiary) a niekedy sa nám to zdá až príliš… Spomienky na minulé životy, časopriestorové presahy, náhle presuny medzi rôznymi dimenziami. Naozaj si užite jazdu a pripútajte sa 💫🙌 Vezuel Znova výpadky v Matrixe…. jeho rozpad...

0

Aktualizácia Schumanovej rezonancie

….. a keď sa oslobodíte, nemôžete si pomôcť, ale stanete sa nákazlivými a oslobodíte ľudí okolo seba jednoducho svojimi novými frekvenciami a obnoveným vedomím – 1 …a Svetlo sa šíri do celého ľudstva, držiac sa za ruky 🥰 Šírte svetlo jednoducho tým, že budete sami sebou ✨⭐️ Vezuel